Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zasiłki ZUS – świadczenia chorobowe i rodzicielskie

 Termin szkolenia:
13 wrzesień 2019 r. - godz. 9.00  - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala nr 60)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej nabywania praw do świadczeń chorobowych i opiekuńczych oraz prawidłowym ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków i ich rozliczenie względem ZUS.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień zajmujących się tematyką naliczania wynagrodzeń, składek na ZUS, pozostałe fundusze, składek zdrowotnych, do wszystkich osób chcących zaznajomić się bieżącym stanem prawnym oraz ze zmianami, które weszły w życie ostatnim czasie a są powiązane z omawianą tematyką.

Program szkolenia:

 1.     Podstawy prawne regulujące kwestie zasiłków – Kodeks Pracy, rozporządzenia wykonawcze, komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej.

 2 .    Zasiłki chorobowe

 • wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego
 • wypłata zasiłku chorobowego dla osób po 50-tym roku życia, w tym za dni pobytu w szpitalu
 • ustalanie okresu zasiłkowego w przypadku przerw w orzeczonej niezdolności do pracy
 • okres wyczekiwania do wypłaty zasiłku chorobowego
 • zasiłek za okres po ustaniu ubezpieczenia
 • kiedy zasiłek nie przysługuje
 • dokumentacja do wypłaty zasiłku, kody na drukach zwolnień lekarskich

 3.      Zasiłki macierzyńskie

 • urlop macierzyński – wymiar urlopu podstawowego, dodatkowego, rodzicielskiego
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego od 01.01.2014r.
 • okoliczności powodujące przerwę w wypłacie zasiłku macierzyńskiego
 • zasady wypłaty zasiłków związanych z rodzicielstwem

 4.      Zasiłek wyrównawczy.

 5.      Podstawa wymiaru zasiłków

 • ustalanie miesięcy stanowiących podstawę wymiaru
 • rodzaje składników uwzględniających w podstawie wymiaru do obliczenia zasiłków
 • minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015r. a podstawa wymiaru
 • dokumentacja zasiłkowa

 6.      Osoby przebywające na urlopach wychowawczych:

 • zasady podlegania składkom
 • ustalanie podstawy wymiaru składek – nowe zasady
 • składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • ograniczenie podstawy wymiaru składek
 • składka zdrowotna
 • finansowanie składek
 • zasady przy wypełnianiu dokumentów rozliczeniowych
 • ćwiczenia mające na celu praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy

 7.      Bieżące stanowisko i interpretacje ZUS dotyczące wypłaty świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa

 8.      Pytania i odpowiedzi

Prowadzący:                                             

Anna Kędzierska - Adamczyk: doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85, -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>