Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Lista płac - naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Termin szkolenia
16 październik 2019 - godz. 9:00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro) 
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Wskazanie prawidłowych sposobów dokonywania naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień płacowych oraz osób, które chcą ugruntować posiadaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia oraz połączenie przepisów z ich interpretacjami i wyliczeniami na liście płac. Zajęcia mają charakter warsztatowy oparty na analizie różnych przypadków i przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego i ich zastosowania w praktyce.

Program szkolenia

1.   Dokumentacja płacowa – jak poprawnie sporządzać i naliczać płace?

2.   Wypłata pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia,

3.   Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej

4.   Możliwe błędy przy naliczaniu wynagrodzeń:

• wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent,

• ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,

• elementy zmienne w podstawie urlopowej (premie, nagrody, dodatki)

• zmiana elementów wynagrodzenia a podstawa urlopowa 

• podstawa wynagrodzenia urlopowego ponownie zatrudnionego pracownika

• ustalanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności,

• rozliczanie godzin nadliczbowych

• ochrona wynagrodzenia za pracę – możliwości potrąceń komornicze i dobrowolnych z wynagrodzenia, zasiłków i innych świadczeń pracowniczych,

• ustalenie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca: oraz w przypadku rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,

• ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,

• wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów.

• wynagrodzenie minimalne – zasady stosowania, aneksowania, koszty, ulga

5.      Możliwe błędy popełniane w dokumentacji ZUS

6.      Wpływ przekroczenia 30-krotności na podstawę zasiłkową.

7.      Śmierć pracownika – konsekwencje podatkowe, cywilnoprawne i składkowe.

8.      Omówienie uchwalonych i planowanych na rok 2019 zmian w zakresie naliczania wynagrodzeń, opodatkowania wypłat oraz podlegania składkom ZUS.

Prowadzący
Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące  interpretacjami podatkowymi oraz wyjaśnieniami urzędowymi z ZUS.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 385,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:473,55,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009 , fax. 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>