Dziś jest: 19-02-2020, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatki dochodowe 2020 PIT, CIT, RYCZAŁT W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Termin szkolenia
21 luty 2020 - godz. 9:00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Nowelizacje ustaw podatkowych w 2019 roku przyniosły fundamentalne zmiany w rozliczaniu niektórych pozycji kosztowych jak i przychodowych w podatkach dochodowych. Szkolenie ma charakter uniwersalny, gdyż w sposób kompleksowy obejmuje obszary przepisów, które mają wpływ na prawidłowe ustalanie wysokości dochodów do opodatkowania w naszym kraju.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program:

 1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW I JEJ KONSEKWENCJE W PODATKACH DOCHODOWYCH OD 01.01.2020 ROKU. Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019)
 • biała lista podatników
 • zakres danych wykazanych na „białej liście”
 • obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
 • dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
 • konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT
 1. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT - zmiany od 1.11.2019 - dziennik ustaw 1751/2019
 • Split payment obowiązkowy - dla kogo, kiedy, jak udokumentować
 1. KONSEKWENCJE DZIAŁANIA BIAŁEJ LISTY I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PODATKACH DOCHODOWYCH I ORDYNACJI PODATKOWEJ - OD 01.01.2020 ROKU
 • pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
 • zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
 • możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
 • zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
 • możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
 • zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
 • wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
 • przepisy przejściowe
 1. FAKTURA DO PARAGONU Z NUMEREM NIP - Zmiany ustawy VAT i jej konsekwencja dla wszystkich podatników

            CZY PARAGON Z NIP JEST FAKTURĄ?

 • zmiany w zakresie fakturowania - czy mają wpływ na podatki dochodowe?
 • czy z perspektywy podatków dochodowych paragon z nim jest fakturą?
 • usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentów księgowych w kosztach
 1. ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku
 • zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
 • warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
 • dokumentowanie ulgi
 • termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
 • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
 • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
 • wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
 • ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
 • przepisy przejściowe
 1. MIKRORACHUNEK PODATNIKA - Zmiany w ordynacji podatkowej – jednolity rachunek płatniczy – zmiana uchwalona, obowiązuje od 01.01.2020
  • zasady nadawania podatnikowi jednolitego rachunku płatniczego
  • jeden rachunek do płacenia wszystkich podatków
  • zasady zaliczania dokonanej wpłaty za zobowiązania podatkowe i zaległości w podatkach
  • brak przepisu przejściowego
  • ryzyka i niebezpieczeństwa
    
 2. ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH od 01.01.2020 uchwalone już w 2018 roku
 • nowe zasady rozliczania straty
 • nowa definicja małego podatnika
 • NOWE ZASADY SKŁADANIA WSZYSTKICH ZEZNAŃ ROCZNYCH ZA 2019 ROK
 • wpłata zaliczki za grudzień 2019
 1. NOWA SKALA PODATKOWA
 • zasady stosowania skali podatkowej i kwoty wolnej w 2020 roku
 • zasady ustalania zaliczek w działalności gospodarczej po zmianach
 • przepisy przejściowe
 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
   
 2. TRUDNE KOSZTY - REPREZENTACJA I REKLAMA, KOSZTY NA PRZEŁOMIE ROKU, DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ UZNANIA WYDATKU ZA KOSZT, AMORTYZACJA W PRAKTYCE.
 3. Panel dyskusyjny.

Prowadzący:
Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współwłaściciel biura rachunkowego, trener i doradca z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>