Dziś jest: 22-09-2019, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2019. Praktyczne zasady i problematyka rozliczeń z pracownikami.

Termin szkolenia
29 październik 2019 r. - godz. 9.00
Cena za osobę: 385,-zł netto*/473,55,-brutto
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

 

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących jak i praktyków pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu delegacji służbowych. Adresatami  szkolenia są główni księgowi, pracownicy działów kadr i księgowości, służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych, właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, pracownicy urzędów i instytucji zajmujący się rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych.

Program szkolenia

 1. Prawne regulacje podróży służbowych
 • definicja pojęcia podróży służbowej
 • określenie miejsca pracy a wpływ na podróż służbową
 • elementy podróży służbowej
 • czas trwania podróży służbowej
 • specyfika podróży służbowej pracowników „mobilnych” (kierowcy, przedstawiciele handlowi, itp.)
 • wyjazd na szkolenie czy podróż służbowa?
 • podróż służbowa czy oddelegowanie pracownika?
 1. Normy prawa pracy w podróży służbowej
 • forma polecenia wyjazdu służbowego
 • czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 • ewidencja czasu pracy w podróży służbowej
 • podróż służbowa a prawo do wypoczynku
 1. Składniki kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • diety (wysokość, zasady rozliczania, „diety tranzytowe”, częściowe wyżywienie,  itp.)
 • przejazdy w podróży służbowej (środek transportu, samochód służbowy a samochód prywatny pracownika, ewidencja przebiegu pojazdu, parkingi oraz autostrady, wynajem samochodów)
 • koszty noclegów (ryczałty, zwrot faktycznie poniesionych wydatków, dokumentowanie)
 • zwrot innych udokumentowanych wydatków
 1. Zaliczki na poczet krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 2. Zasady dokumentowania i rozliczani wydatków podróży służbowej (ryczałt, faktura, paragon, oświadczenie pracownika)
 3. Należności z tytułu podróży służbowych a możliwość powstania przychodu u pracownika
 4. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (członkowie organów spółek, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych)
 5. Używanie samochodów osobowych służbowych i prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych
 6. Podróż służbowa w kontekście przepisów BHP

Prowadzący
Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, zadań oraz angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie
poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń wyjazdów służbowych

Warunek otrzymania zaświadczenia

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 385,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:473,55,-zł od osoby).
 • * W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>