zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce

Termin szkolenia
 4 grudzień 2020 - godz. 9.00 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Adresaci szkolenia:
Właściciele firm, osoby odpowiedzialne za ustalanie grafików , pracownicy działów kadr i HR, pracownicy biur rachunkowych  inne osoby zainteresowane tematyką planowania i rozliczania czasu pracy.

PROGRAM 

Czas pracy w 2020

 1. Zagadnienia podstawowe
  • Doba, tydzień pracowniczy
  • wymiar czasu pracy
  • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
  • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
  • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji;
  • ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe
 2. Okresy odpoczynku
  • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
  • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
  • odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować
 3. Ograniczenia czasu pracy w związku z istnieniem wirusa SarsCov2
 4. Harmonogramy pracy
  • planowanie harmonogramów
  • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
  • zajęcia praktyczne – układanie harmonogramów czasu pracy w wybranych systemach czasu pracy
 5. Ewidencjonowanie czasu pracy
  • Jaki wzór ewidencji czasu pracy stosować aby spełnić wymogi dla karty ewidencji czasu pracy
  • Czy roczne karty ewidencji czasu pracy są zgodne z przepisami?
  • Konieczność ewidencjonowania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy – czy również dla pracowników o stałym rozkładzie czasu pracy?
  • Konieczność wskazywana z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny, nawet gdy jest to sobota lub niedziela.
  • Konieczność wskazywania przy urlopach wypoczynkowych i chorobach liczby godzin nieobecności.
  • Konieczność ewidencjonowania w kartach ewidencji godzin wyjść prywatnych.
  • Zamieszczanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych.
  • Czy karty muszą być przechowywane oddzielnie dla każdego pracownika?
  • Kiedy karty ewidencji mogą być przechowywane w formie elektronicznej.
  • Czy pracodawca musi założyć odrębna teczkę (segregator) dla każdego pracownika na dokumenty z zakresu czasu pracy?
  • Czy grafiki czasu pracy należy przechowywać w dokumentacji ze stosunku pracy?
  • Czy grafik musi być podpisany przez pracownika?
  • Jak długo należy przechowywać grafiki czasu pracy?
  • Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, wniosków o opiekę z art. 188 kp, wniosków urlopowych itp.
  • Wnioski o indywidualny, ruchomy (elastyczny) rozkład czasu pracy już nie do akt osobowych.
  • Polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, wnioski o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych w odrębnej dokumentacji ze stosunku pracy?
  • Czy listy obecności należy przechowywać w dokumentacji z zakresu czasu pracy?
 6. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie
  • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
  • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
  • oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
  • rekompensata pracy w dniu wolnym
  • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
  • Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania uprawnienia pracowników
  • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
  • praca w święto przypadająca w dniu wolnym
  • rozliczanie czasu pracy w systemach podstawowym i równoważnym
 7. Zakaz pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych
 8. Podróż służbowa
  • rozliczanie podróży służbowych w Polsce – zajęcia praktyczne
 9. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych
 10. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy- zasady rekompensaty
 11. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

Prowadzący:

Pracownik administracji publicznej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy,  bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy, czasu pracy kierowców, mobbingu, dyskryminacji, związków zawodowych, zatrudniania cudzoziemców oraz agencji zatrudniania. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi w zakresie kontroli i nadzoru oraz funkcjonowania prawa pracy w podmiotach prywatnych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>