Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek dochodowy i rozliczanie składek ZUS w 2019 r.- obowiązki płatników

Termin szkolenia
4 październik 2019 r.  godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro) 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian wprowadzonych ustawą o PDOF obowiązujących od 01 sierpnia 2019 r. zwalniających z opodatkowania przychodów dla osób do 26 roku życia, przekazanie praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów na praktycznych przykładach

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień zajmujących się tematyką naliczania wynagrodzeń, składek na ZUS, pozostałe fundusze, składek zdrowotnych, do wszystkich osób chcących zaznajomić się bieżącym stanem prawnym oraz ze zmianami, które weszły w życie ostatnim czasie a są powiązane z omawianą tematyką.

Program szkolenia

Zmiany w ustawie o PDOF

Likwidacja podatku PIT dla młodych od 01 sierpnia 2019 r.

 • zwolnienie od podatku dochodowego przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia do ukończenia 26 roku życia (limity kwotowe przychodów w 2019 i 2020 r.)
 • oświadczenie podatnika zwalniające z poboru zaliczki na podatek
 • oświadczenie a uzyskiwanie przychodów z różnych źródeł
 • przychody nie uwzględniane w zwolnieniu
 • zmiany w odliczaniu kosztów uzyskania w tym 50%
 • zasady odliczania składek ZUS i składki zdrowotnej po wprowadzeniu zwolnienia

Uchwalone zmiany od 01 stycznia 2020 r.

 • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
 • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

Świadczenia dla pracowników w rozliczeniach ZUS i podatku

 • ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży
  • jak ustalić wysokość ekwiwalentu
  • pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy
 • organizacja imprezy firmowej dla pracowników, byłych pracowników oraz osób towarzyszących
 • finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników
 • pracownicze karty na posiłki w ramach świadczeń BHP
  • najnowsze rozstrzygnięcia KIS
 • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:
  • pobierania świadczeń chorobowych
  • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego
 • korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:
  • finansowanie pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
  • bez składek i podatku wraz z wyżywieniem
 • zaliczka na podatek, gdy miesiącu przekazano wyłącznie świadczenie rzeczowe

Nagrody, upominki, darowizny

 • udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach
 • nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych
 • opodatkowanie i oskładkowanie nagród
 • upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy
 • prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę
 • darowizna przekazana pracownikowi

Świadczenia finansowane z ZFŚS funduszy Związków Zawodowych środków obrotowych dla pracowników, emerytów i rencistów

 • Świadczenia pieniężne i rzeczowe:
  • paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety
  • umorzenie pożyczki – skutki podatkowo składkowe
  • częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych
  • świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe
  • świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy
  • świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia
  • świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty
  • świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
 • Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.
  • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp. zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
  • organizacja dnia dziecka, mikołajek
  • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach
 • świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł
 • Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18
  • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność
  • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
  • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 • które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania
 • (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)
 • źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania

Wykładowca
Przemysław Jeżek Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 roku współpracuje z -wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych". Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>