Dziś jest: 14-12-2019, imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek dochodowy od osób fizycznych: Nowe wzory formularzy podatkowych - PIT, Rozliczenie roczne pracowników z uwzględnieniem zmian od 01 sierpnia i 01 października 2019

Termin szkolenia
9 styczeń 2020 r.  godz. 9:00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro) 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:

 • wzorów deklaracji po zmianach: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-2, PIT-2A, IFT, PIT-37
 • zmian ustawy o PDOF od 01 sierpnia 2019 r. zwalniający przychody osób do 26 lat
 • zmian dotyczących obniżenia skali podatkowej wzrostu kosztów uzyskania
 • sporządzenie deklaracji rocznych PIT-11 dla pracowników po zmianach
 • deklaracje roczne dla pracowników oddelegowanych i cudzoziemców

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień zajmujących się tematyką naliczania wynagrodzeń, składek na ZUS, pozostałe fundusze, składek zdrowotnych, do wszystkich osób chcących zaznajomić się bieżącym stanem prawnym oraz ze zmianami, które weszły w życie ostatnim czasie a są powiązane z omawianą tematyką.

Program szkolenia

I. Nowe wzory formularzy:

PIT-11, IFT1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-2, PIT-2A, PIT-37

(projekt)

 przychody/dochody za 2019 r. w zmienionych formularzach 

II. Obowiązki Płatnika podatku w z uwzględnieniem zmian w formularzach PIT

 rozliczenie roczne pracowników po zmianach 

PIT „0” dla młodych, koszty, ulga 

 rozliczenie roczne cudzoziemców (rezydent, nierezydent)

 rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych

III. Wpływ zmian od 01 października 2019 r. a rozliczenie roczne 

 obniżenie stawki podatku z 18% do 17%

 zwiększenie kosztów uzyskania przychodu i proporcjonalne ich rozliczenie 

 skala podatkowa za 2019 r.: 17,75% podatku

 zmiana kwoty zmniejszającej podatek

IV. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od 01 stycznia 2020 r.

 zwiększenie kosztów uzyskania przychodów

 skala podatkowa za 2020 r.

 zmiana kwoty zmniejszającej podatek

 pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego

 oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

V. Wpływ zmian od 01 sierpnia 2019 r. dla osób do 26 lat a rozliczenie roczne 

 źródła przychodów objęte zwolnieniem

 ukończenie 26 lat a zwolnienie z opodatkowania

 zwolnienie z podatku przychodu osób wykonujących pracę za granicą

 rozliczenie składek ZUS od przychodu zwolnionego z podatku

 PIT-11 z przychodem zwolnionym z opodatkowania

 koszty uzyskania przychodu w tym rozliczenie kosztów 50%

 zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 18% czy 32%

VI. Lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania

 ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

 wynagrodzenie i świadczenie niepieniężne w tym świadczenia z ZFŚS

 wynagrodzenie chorobowe i zasiłek

 rozliczanie umów zlecenia

VII. Zmiany w podatku a dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia

 przychody zwolnione z opodatkowania a kwoty wolne od potrąceń

 wpływ wprowadzonych zmian na dokonywanie potrąceń

VIII. Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

 moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK

 kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający

 przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego

 moment wykazania składek w ZUS RCA

Wykładowca
Przemysław Jeżek Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy. Od 2014 roku współpracuje z -wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych". Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>