Dziś jest: 17-12-2017, imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii
zdjęcie tytułowe.jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy i nowe zadania dla ABI (RODO, Inspektor ds. danych osobowych) - warsztaty

Termin szkolenia
12 styczeń 2018  r. - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro) 
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Wiele firm nawet nie zdaje sobie sprawy z obowiązku, że w trakcie ich bieżącej działalności następuje przetwarzanie danych osobowych, które podlegają ustawowym obowiązkom ich przetwarzania i przechowywania. Przykładami takich firm są choćby biura rachunkowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, agencje nieruchomości,  biura pośrednictwa pracy, firmy realizujące projekty unijne, wszelkie instytucje publiczne itd. Generalnie do tej grupy zaliczają się wszystkie firmy lub instytucje w których występuje kontakt z danymi osobowymi.

Celem szkolenia:
Omówienie aktualnych przepisów związanych z ochroną danych osobowych w tym także ZMIAN DOTYCHĄCYCH NOWYCH ZADAŃ ABI ( INSPEKTORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH), które wejdą w życie w 2018 roku jak również przygotowanie uczestników do wdrożenia procedur ODO u swoich pracodawców. 

Adresaci szkolenia:
Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, które chcą się dowiedzieć, jak samodzielnie opracować politykę bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz pozostałe dokumenty wymagane do przygotowania zgłoszeń składanych do GIODO, a w szczególności do:

 • do osób pełniących bądź mających w najbliższej przyszłości pełnić nadzór nad systemem ochrony danych osobowych - administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i administratorów danych osobowych (ADO).
 • pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”,
 • osób odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie standardów ochrony danych osobowych oraz prawem wymaganej dokumentacji

Program szkolenia:

 • tworzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
 • wdrażanie wymaganych rozwiązań,
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych lub ABI do GIODO,
 • prowadzenie nadzoru nad ochroną danych osobowych w firmie lub organizacji.

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową dzięki której po szkoleniu:

 • będziesz potrafił tworzyć klauzule informacyjne oraz klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • będziesz wiedział, jaka powinna być treść upoważnienia, kto powinien je wydawać i gdzie je przechowywać,
 • będziesz umiał określić obszar przetwarzania danych,
 • będziesz widział,  jak dobrać właściwe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
 • będziesz wiedział, jakich błędów unikać przy wdrażaniu rozwiązań wymaganych przez rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych,
 • będziesz wiedział, jakie elementy muszą, a jakie powinny znaleźć się w opracowywanej dokumentacji,
 • będziesz potrafił stworzyć złożone procedury polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • będziesz umiał rejestrować zbiory i ABI w GIODO, aktualizować zgłoszenia zbiorów i ABI oraz będziesz wiedział, jakich błędów unikać podczas rejestracji,
 • będziesz potrafił przeprowadzać okresowe sprawdzenia sytemu ochrony danych osobowych.

Prowadzący:                                                                          
Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji absolwent między innymi Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego gdzie ukończył kierunek Audyt Organizacyjny zakończony pracą dyplomową o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwach. Od 2010 r zajmuje się zawodowo bezpieczeństwem danych osobowych dostosowując dokumentację do zaleceń GIODO oraz przeprowadzeniem audytów bezpieczeństwa. Obecnie jest ABI w kilku opolskich firmach oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych.    

Forma szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie warsztatów. . W trakcie warsztatów słuchacze będą pracować na szablonach dokumentacji, dostosowując je do określonych specyficznych wymagań, tak by po szkoleniu można było całość łatwo dopasować i wdrożyć we własnych organizacjach. Warto pamiętać, że dokumentacja ochrony danych osobowych jest niezbędna do zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne, wymagana ustawowo pełną dokumentacja, czyli  szablony Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

 • Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 410,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (504,30,-zł)
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: