Dziś jest: 14-12-2019, imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

VAT, CIT, PIT – zmiany w przepisach 2019-2020 i obowiązki podatkowe przedsiębiorców

Termin szkolenia
 7 styczeń 2020 r. godz. 9:00 
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  II piętro
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług oraz podatkach dochodowych. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów obowiązujących od 2019 i 2020 roku.

Adresaci szkolenia
Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Program 

I. Podatek VAT

1.1. Kasy fiskalne online

- wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas

- obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online – dla kogo i w jakich terminach?

1.2. Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.

- uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)

- obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US

- odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

1.3. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – od 1.11.2019 r.

- zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – które transakcje będą objęte obowiązkiem?

- towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

- nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji – dopisek „mechanizm podzielonej płatności”

- sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

- możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS

- wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych

1.4. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.

- zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego

- możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE

- utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej

- wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE – jakie dowody dadzą mi możliwość zastosowania stawki 0%?

- nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE – która dostawa jest ruchoma?

1.5. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.

- wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT

- zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K

- pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK

- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania

- uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur oraz obowiązki z tym związane

- opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców

1.6. Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.

- zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług – klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015

- przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług

- wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.

1.7. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

- zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie

- wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi

II. Podatki dochodowe

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

- wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)

- limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)

- rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych

- zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

- aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

1.2. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

- wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów

- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

- nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)

- rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot

- czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2019 r.

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

Prowadzący
Łukasz Chłond – doradca podatkowy, Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. W ostatnim czasie nadzorował dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu właściwej praktyki podatkowej uczestników szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>