Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek u źródła w kontekście najnowszych zmian i obowiązków

Termin szkolenia
30 wrzesień 2019  - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro) - godz. 9.00
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką 

Cel szkolenia
Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady praktycznego stosowania przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w szczególności w zakresie podatku u źródła. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych a także najnowszych aktualizacji Konwencji Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

Program szkolenia 

1. Kto i kiedy będzie miał obowiązek poboru podatku u źródła?

a. ograniczony obowiązek podatkowy – kim jest nierezydent

b. przychody uzyskiwane na terytorium Polski

c. znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła;

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – podstawowe definicje i ich interpretacja.

a. Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku

b. miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD; w tym:

 • rezydencja spółek osobowych,
 • rezydencja podmiotów zbiorowego inwestowania (CIV)

c. Konwencja MLI zmieniająca od 2018 r. umowy zawarte przez Polskę

d. znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła;

3. Metody unikania podwójnego opodatkowania

 1. metoda wyłączenia z progresją (odliczenia)
 2. metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)
 3. „ulga abolicyjna”

4. Podatek u źródła - obowiązki polskich płatników w zakresie podatku

 1. rozpoznanie obowiązku poboru podatku
 2. stawki podatku u źródła
 3. obliczenie i pobór podatku (ubruttowienie)
 4. odprowadzenie podatku – terminy
 5. roczne deklaracje podatkowe (PIT-8AR, CIT-10Z) informacja IFT

5.Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

a. dochody z pracy najemnej, dochody z wolnego zawodu

b. inne dochody

 • podatek u źródła od należności z tytułu zakupu biletów lotniczych – zmiany od sierpnia 2017 r.

c. obowiązki polskich płatników w zakresie podatku u źródła

 • terminy podatkowe
 • deklaracje podatkowe: CIT-10Z, CIT-6R, CIT-7, PIT-8AR, informacje IFT
 • informacje o transakcjach i dochodach nierezydentów: ORD-W1, ORD-U
 • sankcje za brak złożenia informacji lub deklaracji

6. Regulacje obowiązujące od 2019 r.

 1. obowiązki płatnika przy wypłatach przekraczających 2 mln zł
 2. zwrot podatku
 3. możliwość niepobrania podatku (oświadczenie płatnika)
 4. nowa definicja rzeczywistego właściciela

Prowadzący
Mariusz Makowski - Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki,  ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą itp.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>