Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Problematyka rozliczeń podatkowych u przedsiębiorców rozliczających się na PKPiR, ryczałcie lub karcie podatkowej

Termin szkolenia
2 październik 2019 r.  godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnych i nadchodzących zmian i problemów podatkowych,  z zakresu rozliczeń podatkowych prowadzonych w mikro i małych firmach.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program szkolenia

1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia PKPiR
 • Jakie ewidencje towarzyszące należy prowadzić 
 • Na jakiej podstawie dokonywać zapisów w księdze i jak powinien wyglądać prawidłowy dowód księgowy
 • Które operacje można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych
 • Wszystko o spisie z natury
 • Kiedy należy dokonać zapisu w księdze
 • Źródła przychodów i ich ewidencja
 • Koszty uzyskania przychodów, rodzaje kosztów oraz sposób ich księgowania
 • Jak korygować błędy
 • Co rozumiemy przez wadliwość i nierzetelność ksiąg i jakie są tego konsekwencje
 • Gdzie i jak długo należy przechowywać księgi
 • Prawidłowe rozliczanie kosztów eksploatacji samochodów osobowych niebędących środkami trwałymi
 • Jak prawidłowo dokumentować zakup towarów handlowych i materiałów
 • Jak postąpić w przypadku braku dokumentu (faktury)
 • Możliwe formy opodatkowania oraz różne opcje wpłacania zaliczek na podatek dochodowy 

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Pojęcie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ryczałtu
 • Jaka działalność może być opodatkowana w formie ryczałtu
 • Kiedy podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtowego i jakie są tego konsekwencje
 • Ewidencje wymagane przy opodatkowaniu ryczałtowym
 • Stawki ryczałtu
 • Odliczenia od dochodu i podatku przy ryczałcie
 • Kiedy i jak należy płacić ryczałt
 • Zeznanie roczne

3. Karta podatkowa

 • Najważniejsze zasady opodatkowania w tej formie.

4. Pozostałe zmiany podatkowe istotne dla małych podatników.
5. Zakończenie szkolenia - dyskusja.

Prowadzący
Piotr Stróżyna –
doradca podatkowy nr 06787, absolwent studiów informatycznych na Politechnice Śląskiej, obecnie zajmujący się doradztwem dla firm i instytucji w obszarach podatkowych, prawnych oraz informatycznych w zakresie usprawniania bieżącej działalności w zakresie rozliczeń księgowo-podatkowych. W ramach prowadzonego doradztwa udziela porad i wyjaśnień, sporządza opinie prawne, prowadzi szkolenia i seminaria na temat prawa podatkowego (VAT,CIT,PIT) i pokrewnych dziedzin prawa: prawa pracy, ZUS, prawa działalności gospodarczej, ochrony danych osobowych, udziału w kontrolach i postępowaniach podatkowych – prowadzonych przez administrację skarbową. Występuje również w imieniu podatnika przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prowadzi w tym zakresie warsztaty dla doradców podatkowych).

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45minut) plus przerwy

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>