Dziś jest: 06-04-2020, imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg Kopia tarcza 1 _ strona 8.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zbiegi ubezpieczeń, korygowanie i raportowanie dokumentów ZUS oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi programu płatnik i ZUS

Termin szkolenia
2 czerwiec 2020. - Opole -godz. 9.00
 ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę dotyczącą korygowania dokumentów ZUS z wykorzystaniem programu PŁATNIK i platformy elektronicznej ZUS.

Adresaci:
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników.

PROGRAM

Nowe funkcje w programie Płatnik:

- kartoteka płatnika

- rejestr ubezpieczonych

- dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Zmiany w obsłudze i weryfikacji dokumentów

- raporty RPA, RIA  na przykładach – ćwiczenia

- zmienione dokumenty DRA, DRA II, RCA, RCA II – przykłady

- dokument ZWUA – blok V - zasady wypełniania na przykładach

Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

-  korygowanie okresów podlegania ubezpieczeniom

-  korekta schematu podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu

-  korekta nowych raportów rozliczeniowych

-  korekta zestawów rozliczeniowych na podstawie dokumentów pobranych z ZUS
Platforma Usług Elektronicznych ZUS

-  E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie

-  praktyczne wykorzystanie funkcji dostępnych na profilu płatnika

-  wybrane funkcje e-płatnika na przykładach
-  import KEDU z płatnika do e-płatnika

Prowadzacy:
     

Wieloletni pracownik, specjalista z Zakladu Ubezpieczen Społecznych w Opolu

Forma realizacji szkolenia i materiały szkolenia:     

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 6 godzin zegarowych  

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń dokumentacji kadrowo-płacowej z wykorzystaniem programu PŁATNIK i platformy elektronicznej ZUS

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 375,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 461,250-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: