Dziś jest: 18-10-2019, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Akademia Kadrowo-Płacowa AKP (pakiet 9 szkoleń - 54 godz.)

Termin szkolenia:
28  październik 2019 r. - 17 grudzień 2019 r.
Miejsce szkolenia - Centrum Opola - godz. 9.00
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych (BUR).
........szczegółowe informacje....

Cel szkolenia:
W ramach realizacji szkolenia będą omawiane i prezentowane zasady rozliczeń podatkowych, księgowych i kadrowych  niezbędnych do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa prawnego oraz prawidłowego funkcjonowania działów księgowych i kadrowych w zakresie rozliczeń z pracownikami, obsługi kadrowej pracowników, zarządzania dokumentacją pracowniczą, wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na pracodawców, rozliczania płac  czy też rozliczania czasu pracy. Rok 2019 i 2020 obfitują w liczne zmiany z zakresu prawa pracy oraz przepisów około pracowniczych, dodatkowo rynek pracy w Polsce zmaga się z niedoborem kadry pracowniczej co też przekłada się na wzrost zatrudnianych w Polsce obcokrajowców a co za tym idzie działy kadrowo-księgowe zmuszone są do zaznajomienia się dodatkowymi przepisami i obowiązkami które na nich w związku z tym spoczywają. Na zajęciach oprócz aktualnych aktów prawnych oraz najnowszych zmian zostaną również przytoczone interpretacja podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową,  interpretacje Ministerstwa Finansów, interpretacje i wyjaśnienia ZUS i PIP oraz orzecznictwo sądowe.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla osób chcących poszerzyć własne kompetencje i umiejętności w wykonywaniu zawodu kadrowo-płacowego oraz księgowego.

        Harmonogram - Akademia kadrowo - płacowa dla księgowych (cykl 9 szkoleń - 54 godz.)

l.p.

Termin

Godziny zajęć

Miejsce szkolenia

Liczba godzin

Prowadzący

Temat zajęć

1. 17.10.2019
(czwartek)
szkolenie odbyło się !

9.00-15.00

Centrum Opola

6 Iwona Hendel Lista płac i wynagrodzenia 2019-2020 - rozliczenia różnych składników wynagrodzenia po ostatnich zmianach w prawie.

2.

28.10.2019

(poniedziałek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Iwona Hendel

Praktyczne aspekty rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019 r.

3.

30.10.2019
(środa)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Anna Kędzierska-Adamczyk

Pracownicze Plany Kapitałowe - procedura wdrażania nowego systemu emerytalnego

4.

05.11.2019
(wtorek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Piotr Malinowski

Zatrudnianie cudzoziemców w 2019r.

5.

6.11.2019

(środa)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Daniel Pałyga

Prawo pracy w 2019r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - wybrane zagadnienia

6.

13.11.2019

(środa)

9.00-15.00

Centrum Opola

 

Iwona Hendel

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnych w 2019 r.

7.

22.11.2019
(piątek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Przemysław Jeżek

Zakładowa działalność socjalna pracodawców

8.

6.12.2019

(piątek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Przemysław Jeżek

PIT-2019/2020 – Wynagrodzenia, Składki ZUS, Świadczenia pracownicze  w świetle najnowszych zmian w podatku dochodowym

 1.  

17.12.2019

(wtorek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Sebastian Starnawski

Rozliczanie i planowanie czasu pracy 2019-2020


Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące i kwestie prawne z obszarów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustaw zasiłkowych, ochrony danych osobowych podatku dochodowego od osób fizycznych kompleksowo uzupełnia kompetencje samodzielnych księgowych w zakresie obowiązków jakie wykonują na co dzień.

 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem uczestnictwie w szkoleniu będzie  rozwój kadry księgowej poprzez:

- uaktualnienie wiedzy w zakresie obowiązujących stanowisk i przepisów kadrowych, podatkowych i płacowych,
- zdobycie nowych informacji dotyczących najnowszych zmian w obszarach związanych z zatrudnianiem i rozliczeniami pracowniczymi
- nabycie brakujących kompetencji w zakresie dokonywania rozliczeń z tytułu wynagrodzeń czy też innych świadczeń jakie otrzymują pracownicy i współpracownicy
- nabycie brakujących kompetencji w zakresie przygotowywania i sporządzani dokumentacji kadrowej oraz stosowania przepisów prawa pracy

Czas trwania szkolenia:

 • 54 godz. (cykl 9 szkoleń po  6 godzin zegarowych)

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 2970,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:3653,10,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Realizacja szkoleń jest zaplanowana pod adresem: Opole ul. Ozimska 48 II piętro sala 60 - w przypadku zmiany adresu szkolenia organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  Organizator dopuszcza również możliwość dokonania z przyczyn losowych zamiany trenera prowadzącego szkolenie na trenera o nie mniejszych kwalifikacjach niż trener zastępowany.
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77/ 453 60 09, fax. 77/ 545 34 57  e-mail: