Dziś jest: 06-04-2020, imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg Kopia tarcza 1 _ strona 8.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Praktyczne aspekty rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2020 r.

Termin szkolenia:
19 czerwiec 2020 r. - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem.

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących jak i praktyków pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu delegacji służbowych.

Adresaci szkolenia:

Adresatami  szkolenia są główni księgowi, pracownicy działów kadr i księgowości, służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych, właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, pracownicy urzędów i instytucji zajmujący się rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych.

Program szkolenia:

 1. Prawne regulacje podróży służbowych
 2. definicja pojęcia podróży służbowej
 3. określenie miejsca pracy a wpływ na podróż służbową
 4. elementy podróży służbowej
 5. czas trwania podróży służbowej
 6. specyfika podróży służbowej pracowników „mobilnych” (kierowcy, przedstawiciele handlowi, itp.)
 7. wyjazd na szkolenie czy podróż służbowa?
 8. podróż służbowa czy oddelegowanie pracownika?
 9. Normy prawa pracy w podróży służbowej
 10. forma polecenia wyjazdu służbowego
 11. czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 12. ewidencja czasu pracy w podróży służbowej
 13. podróż służbowa a prawo do wypoczynku
 14. Składniki kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 15. diety (wysokość, zasady rozliczania, „diety tranzytowe”, częściowe wyżywienie,  itp.)
 16. przejazdy w podróży służbowej (środek transportu, samochód służbowy a samochód prywatny pracownika, ewidencja przebiegu pojazdu, parkingi oraz autostrady, wynajem samochodów)
 17. koszty noclegów (ryczałty, zwrot faktycznie poniesionych wydatków, dokumentowanie)
 18. zwrot innych udokumentowanych wydatków
 19. Zaliczki na poczet krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 20. Zasady dokumentowania i rozliczani wydatków podróży służbowej (ryczałt, faktura, paragon, oświadczenie pracownika)
 21. Należności z tytułu podróży służbowych a możliwość powstania przychodu u pracownika
 22. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (członkowie organów spółek, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych)
 23. Używanie samochodów osobowych służbowych i prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych
 24. Podróż służbowa w kontekście przepisów BHP.

Prowadzący:
Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące  interpretacjami podatkowymi oraz wyjaśnieniami urzędowymi z ZUS.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: