Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce jednostek budżetowych

Termin szkolenia
14 październik 2019 r. - godz. 9:00 
Cena za osobę: 380,-zł netto*/467,40,-brutto

Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225 
e-mail

Formularz zgłoszeniowy.......>>

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na obowiązki związane z zasadami prawidłowego zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji rocznej. Zasygnalizowane zostaną również najczęściej występujące i kwestionowane przez służby kontrolne nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • odpowiedzialnych za rozliczenie inwentaryzacji
 • nadzorujących i koordynujących proces inwentaryzacji
 • odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową i magazynową
 • z działów finansowo-księgowych
 • zasiadających w komisjach spisowych
 • zainteresowanych tematyką inwentaryzacji

Program szkolenia

1. Podstawy prawne inwentaryzacji w jednostkach budżetowych

 • regulacje rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych w kontekście wymogów inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości, a także Krajowego Standardu Rachunkowości
 • co nowego w przepisach od 2019 roku
 • odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji – kto?
 • teoria a praktyka inwentaryzacji

2. Terminarz inwentaryzacji środków trwałych

 • 31 grudnia 2019 czyli kiedy?
 • w jakich terminach mogę a w jakich muszę inwentaryzować?
 • co 4 lata czy co roku? Problematyka terenu strzeżonego

3. Metody inwentaryzacji środków trwałych

 • spis z natury
 • potwierdzenie salda
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami
 • skontrum

4. Praktyczne problemy spisu z natury

 • jak skutecznie podzielić jednostkę na pola spisowe?
 • zespoły spisowe – praktyczne problemy
 • jak liczyć i wypełniać arkusze spisu z natury
 • spis nietypowych składników majątku, technika spisu
 • jak inwentaryzować „drobne” rzeczy?
 • co zrobić gdy spis nie jest możliwy?

5. Grunty, drogi, place zabaw, zespoły komputerowe, „ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku

6. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorca środków trwałych a roczna inwentaryzacja
7. Cyfryzacja inwentaryzacji środków trwałych
8. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic
9. Dokumentacja inwentaryzacji

 • co ważne?
 • dokumentacja stała i dokumentacja coroczna
 • arkusze spisu z natury i co jeszcze niezbędne?
 • czy i dlaczego dokumentacja jest ważna?
 • kilka praktycznych uwag

10. Jak do inwentaryzacja podchodzą organy kontrolne – podejście praktyczne
11. Kontrola inwentaryzacji i jej praktyczne znaczenie dla jednostek budżetowych
12. Pytania

Prowadzący
Piotr Rybicki - Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 700!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Rachunkowości Budżetowej, Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencje Komisji Nadzoru Audytowego, Konferencja Rada Nadzorcza, Konferencja WallStreet, Kongres Dyrektorów Finansowych, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.  Realizuje szkolenia dla sektora finansów publicznych z tematyki: Inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów  aktualizujących czy też sprawozdawczości finansowej w jednostkach budżetowych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 380,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:467,40,-zł od osoby).
 • * W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Formularz zgłoszeniowy.......>>