Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Fakturowanie i kasy fiskalne w 2019 r.

Termin szkolenia
27 sierpień 2019 r.  - godz. 9.00 - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Zaprezentowanie aktualnych zmian i problemów związanych z prawidłowym wystawieniem faktury VAT i funkcjonowaniem kas fiskalnych w 2019 roku,  z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy i trudności praktycznych. Ponadto na szkoleniu przytoczona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie podejścia do bieżących problemów w stosowaniu przepisów z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia

I. Fakturowanie w 2019 roku

 • Definicje:
  • definicja pojęć - faktura, faktura elektroniczna, wystawienie faktury, egzemplarz faktury
  • czytelność faktury, integralność treści oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowe j i elektronicznej - jako pojęcia nowo zdefiniowane i rodzące wątpliwości w procesie fakturowania.
 • Kto wystawia fakturę?
 • Kto i komu nie musi faktury wystawiać?
 • Jakie czynności podlegają fakturowaniu:
  • faktura dokumentująca sprzedaż na terenie kraju
  • faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju
  • dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samo obliczenia podatku.
 • Termin wystawiania faktur:
  • podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
  • obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem).
 • Co faktura zawierać powinna:
  • elementy obowiązkowe faktury
  • elementy dodatkowe dla niektórych transakcji: metoda kasowa, marża, transakcje trójstronne, sprzedaż zwolniona, samofakturowanie, transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca
  • przypadki, kiedy na fakturze niektórych danych nie podajemy:
  • faktury uproszczone (warunki stosowania i ograniczenia)
  • faktury dokumentujące sprzedaż z zastosowaniem marży
  • faktury, dla których podatnikiem jest nabywca.
 • "Prawie" faktury: bilety za przejazd autostradą, bilety kolejowe.
 • Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:
  • przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych
  • zasady ewidencjonowania faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
  • przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami.
 • Faktura elektroniczna:
  • nowa definicja faktury elektronicznej
  • rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych
  • stosowanie faktury elektronicznych w praktyce
  • jak zapewnić "autentyczność pochodzenia i integralność treść" faktury
  • bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny
  • EDI (electronic data interchange) - opis działania.
 • Faktury szczególne: zaliczkowa, korygująca, noty korygujące (kto wystawia i czemu służą), duplikat faktury.
 • Odliczanie podatku naliczonego z otrzymanej faktury:
  • faktura jako podstawa nabycia prawa do odliczenia podatku VAT
  • kiedy podatek VAT z faktury nie podlega odliczeniu
  • "pusta faktura" - konsekwencje podatkowe.
 • Refaktury:
  • kto i kiedy może wystawić refakturę?
  • jakie są warunki uznania refaktury za prawidłową.
 • Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur - odpowiedzialność karnoskarbowa,konsekwencje, sankcje, możliwość obrony. Faktura nierzetelna a faktura wadliwa.
 • Planowane zmiany w ujmowaniu faktur w JPK od lipca 2019 r.

II. Kasy fiskalne w 2019 roku

 • Zasady stosowanie kas fiskalnych:
  • jaką sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu kasy fiskalnej?
  • kto może a kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?
  • jakie towary i usługi bezwzględnie wymagają kasy fiskalnej?
  • kasa fiskalna a drukarka fiskalna.
 • System zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych:
  • zwolnienie ze względu na obrót 20 000 PLN
  • zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
 • Stawki VAT oraz nazwa towaru na kasie fiskalnej.
 • Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej:
  • komu przysługuje?
  • w jakiej wysokości?
  • kiedy trzeba zwrócić?
 • Dokumentacja związana z obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej, sankcje.
 • Nowe regulacje, projekt zmian (29.03.2018 r.), problemy praktyczne:
  • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych,warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania
  • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
  • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku - ciągle projekt
  • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? (nowy projekt)
  • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy - od kiedy?
  • system e-paragonów - od kiedy i jak będzie działać?
  • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi.

Prowadzący
Grzegorz Pierchała -  Były pracownik Urzędu Skarbowego, doradca podatkowy z 25 letnim stażem. Wspólnik w Kancelarii Doradców Podatkowych. Wykładowca z zakresu zagadnień podatkowych od ponad 12 lat. Bardzo dobrze oceniany przez uczestników.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1) poszerzenie posiadanej wiedzy w zakresie aktualnych zagadnień z zakresu faktur VAT i kas fiskalnych oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o  nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

 

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009 , fax. 775 453 457, e-mail: