Dziś jest: 22-09-2019, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń w 2019 r. pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP

Termin szkolenia
22 październik 2019 r. - godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Opole
ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę dotyczącą opodatkowania i ubezpieczania pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Na szkoleniu uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z PIP, organami podatkowymi i ZUS. Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Adresaci
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

PROGRAM

 1. Podleganie ubezpieczeniom społecznym pracowników oddelegowanych do państw UE
 1. Oddelegowanie pracownika i zleceniobiorcy
 • spełnienie warunku co najmniej miesięcznego podlegania ubezpieczeniom
 • jak liczyć okres 24 miesięcy
 • delegowanie pracownika na okres dłuższy niż 24 miesiące
 • zaświadczenie A1 lub brak jego potwierdzenia
 1. Wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich
 • różnice pomiędzy oddelegowaniem a jednoczesnym wykonywaniem pracy na terytorium kilku państw UE w potwierdzeniu formularza A1

 

 1. Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego w 2019 r.
 1. kurs po którym należy przeliczyć przychody w walutach obcych
 2. wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą
 3. podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:
 • rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
 • pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
 • praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu
 • wykonywanie pracy w danym miesiącu za granicą w sytuacji absencji chorobowej lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 1. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych
 1. przelot i dojazd do miejsca oddelegowania finansowane przez pracodawców
 2. koszty zakwaterowania
 3. koszty wyżywienia finansowane przez pracodawców
 4. polisy ubezpieczeniowe dla pracowników oddelegowanych a przychód
 1. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego
 1. wyłączenie stosowania ogólnych zasad uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru (nagrody, premie, dodatki)
 2. zmiana wymiaru czasu pracy w okresie oddelegowania
 3. uzupełnianie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu przyjętego do podstawy
 1. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego
 1. ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika
 2. obliczanie dni pobytu pracownika w innym państwie
 3. odliczenie od podatku 30% diety
 4. zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem
 1. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - PIT-11
 1. wykazywanie w rozliczeniu rocznym przychodów i dochodów w zależności od metody ich opodatkowania
 1. Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę
  i umów cywilnoprawnych
 1. zatrudnienie obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:
 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym
 1. umowa zlecenia z obywatelami państw UE
 • zakres obowiązku podatkowego w Polsce
 • certyfikat rezydencji
 • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta
 1. deklaracje:  PIT-11

               IFT-1 / IFT-1R

Prowadzący
Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.
Od 2014 roku współpracuje z -wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych". Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkolenia:     

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 485,85-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457 e-mail: biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>