Dziś jest: 19-02-2020, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zatrudnianie cudzoziemców w 2020 r.

Termin szkolenia
4 marzec 2020- godz. 9.00
siedziba ISEP-Opole - ul. Ozimska 48 (II piętro)
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

 

 • Od kilku lat można zauważyć zwiększenie się liczby cudzoziemców na polskim rynku pracy. Ukraincy, Białorusini, Hindusi czy obywatele Nepalu w znacznej mierze zapełniają braki w zasobach kadrowych wielu przedsiębiorstw.
 • Z zatrudnianiem ich wiąże się coraz więcej obowiązków urzędowych. Wobec napływu pracowników z krajów egzotycznych pojawiają się coraz to nowe problemy.
 • Jak sobie z nimi poradzić? Jak wypełniać druki? Co zrobić w trudnych sytuacjach?

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie, które nastąpiły w ostatnim czasie. Wobec braku Polaków chętnych do pracy coraz częściej sięgamy do zatrudniania cudzoziemców. W trakcie szkolenia otrzymasz od odpowiedzi na wiele pytań w tym między innymi: Jak się odnaleźć w gąszczu przepisów? Jakich błędów nie należy popełniać? Jak wypełniać druki urzędowe?

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców  a także do pracowników agencji pracy tymczasowej.

Program 

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zasady ogólne
  • grupy cudzoziemców
  • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
  • tytuły pobytowe
 2. Zezwolenia na pracę – zasady.
 3. Zezwolenie na pobyt i pracę.
 4. Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne - Dyrektywa ICT - NOWOŚĆ
 5. Zezwolenia na pracę sezonową.
  • tryb wydania
  • rodzaje działalności gospodarczej
  • dokumenty
  • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 6. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
  • zasady rejestracji
  • dokumenty
 7. Wykroczenia
  • wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
  • Kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
  • konsekwencje wobec cudzoziemca
 8. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

Prowadzący
Piotr Malinowski - Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995 r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z życia gospodarczego. W trakcie zajęć również angażowani są uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009,  faks 775453457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>