Dziś jest: 19-02-2020, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Pracownicze Plany Kapitałowe w 2020 r. Procedura wdrażania nowego systemu Rozliczanie dokonywanych wpłat

 Termin szkolenia
19 marzec 2020 - godz. 9.00 
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala nr 60) 
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom
i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami (z dostępem do wersji elektronicznej) wraz z wzorami dokumentów PPK.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników działów kadrowo-płacowych, działów personalnych, biur rachunkowych i firm outsourcingowych prowadzących dokumentacją kadrową oraz do osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

Program szkolenia

 1. Podstawowe założenia i cele systemu PPK
 • obowiązek i terminy utworzenia PPK
 • podmioty zatrudniające i uczestnicy programu
 1. Mechanizm funkcjonowania systemu PPK
 • dobrowolność uczestnictwa w PPK
 • możliwość rezygnacji z wpłat do PPK i ponowne przystąpienie
 • procedura informacyjna dla uczestników
 1. Wpłaty dokonywane do PPK
 • zasilenia obligatoryjne i dobrowolne składek do PPK
 • podstawa wymiaru i wysokość składek do PPK (terminy odprowadzania składek)
 • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
 • fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • koszty zarządzania PPK oraz nadzór nad funkcjonowaniem
 1. Wypłaty z PPK
 • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz
  w przypadku śmierci uczestnika
 • skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrot środków na wniosek uczestnika
 • wypłata w formie świadczenia małżeńskiego
 • podatkowe skutki innego podziału środków do wypłaty niż ustawowy
 • wypłata tyt. poważnego zachorowania lub wkładu mieszkaniowego
 1. Procedura wdrożenia PPK
 • zawarcie umów składających się na PPK konsultacje i kryteria wyboru instytucji finansowej
 • związki zawodowe a reprezentacja osób zatrudnionych
 1. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu do programu

zmiany w przepisach Kodeksu Pracy od 01 stycznia 2019 r.

 • wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika
 • wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń
 • od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń
 • czy potrzebna jest zgoda pracownika
 1. Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe
 • moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK
 • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający
 • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego
 1. Rozliczenia względem ZUS
 • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach rozliczeniowych
 • wykazywanie wpłat w okresie przejściowym

WYKŁADOWCA
Przemysław Jeżek -
Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Od 2014 roku współpracuje z -wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych". Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie prowadzonych rozliczeń,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax: 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>