Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zmiany w PIT/CIT w 2019 r. – zmiany w przepisach praktyka związania z ich stosowaniem

 Termin szkolenia
17 wrzesień 2019 r. 
Opole - siedzib ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro - sala 60)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Nowelizacje ustaw podatkowych w 2019 roku przyniosły fundamentalne zmiany w rozliczaniu niektórych pozycji kosztowych jak i przychodowych w podatkach dochodowych. Szkolenie ma charakter uniwersalny, gdyż w sposób kompleksowy obejmuje obszary przepisów, które mają wpływ na prawidłowe ustalanie wysokości dochodów do opodatkowania w naszym kraju.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program szkolenia:

1. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT

1.1. Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie

- wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)

- limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)

- rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych

- zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

- aktualne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów dotyczące problemów z rozliczeniem kosztów samochodów osobowych w firmie

1.2. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła

- wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów

- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

- nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)

- rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot

- czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2019 r.

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

1.3. Zmiany dotyczące cen transferowych

- zmiana definicji podmiotów powiązanych

- modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji

- zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek

- zakres dokumentacji cen transferowych

- inne zmiany w zakresie CT

1.4. Zmiany w tzw. podatku od przychodów z budynków

- rozszerzenie opodatkowania na wszystkie obiekty będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów

- nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania, w tym kwoty wolnej od opodatkowania

- zasady opodatkowania budynków będących własnością spółek osobowych

- zasady opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków w grupach kapitałowych

1.5. Zmiany w PIT w trakcie 2019 r.

- brak opodatkowania przychodów z określonych źródeł dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia

- podwyższenie ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu

- obniżenie stawki PIT z 18% do 17%

1.6. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2020 r.

- wprowadzenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych – zasady korygowania przychodów oraz kosztów podatkowych

2. Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

- zmienna linia interpretacyjna dotycząca korekty kosztów podatkowych w przypadku pominięcia obowiązku płatności bezgotówkowej – w jaki sposób limit 15 tys. zł odnosi się do transakcji ciągłych oraz złożonych

- najnowsze orzeczenia dotyczące kosztów podróży służbowych oraz oddelegowania

- pojęcie urządzenia przemysłowego na gruncie podatku u źródła

Prowadzący
Łukasz Chłond - – doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowane jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia będzie

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>