Dziś jest: 19-02-2020, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Dokumentacja Pracownicza w 2020 r.- Akta osobowe – Fundusz Socjalny – Świadectwo pracy – Czas Pracy - PPK

 Termin szkolenia:
26 luty 2020 r. 
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala nr 60)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:

jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i ich elektronizacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie skrócenia okresu przechowywania akt osobowych, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika, warunków prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów.

Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały szkoleniowe z licznymi przykładami (z dostępem do wersji elektronicznej) wraz z wzorami dokumentów.

Adresaci szkolenia: 
Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących zadania związane z tematyką kadrową i płacową, do osób zatrudniających pracowników, do osób z kierownictwa, które nadzorują bądź ustalają grafiki w zakładach pracy, pracowników/właścicieli biur podatkowych i doradczych oraz do pozostałych osób zainteresowanych tematyką czasu pracy.

Program

I. Nawiązanie stosunku pracy:

1. dokumentacja w procesie rekrutacji

2. dokumentacja w związku z nawiązaniem stosunku pracy – po zmianach

3. skierowanie na wstępne badania lekarskie 

II. Akta Osobowe i dodatkowa dokumentacja pracownicza na bazie najnowszych stanowisk Resortu Pracy:

1. klauzula informacyjna RODO

2. analiza dokumentów w aktach osobowych z podziałem na 4 części 

3. przechowywanie dokumentów w innym porządku niż chronologicznym

4. co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (szczegółowy katalog dokumentacji)

5. warunki wydawania kopii dokumentacji pracowniczej

6. okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

7. obowiązek kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej

8. stosowanie nowych przepisów w ramach stosunków pracy powstałych przed 01.01.2019 r.

9. postać prowadzonej dokumentacji 

III. Dokumentacja związana z czasem pracy po zmianach:

1. dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji zw. z czasem pracy

2. informacje w prowadzonej ewidencji czasu pracy - właściwe ujmowanie dni wolnych z oznaczeniem tytułu ich udzielenia

3. dodatkowa dokumentacja (karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.)

4. tworzenie rozkładów czasu pracy i okres ich przechowywania

IV. Dokumentacja związana z Funduszem Socjalnym po zmianach:

1. dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia

2. obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS

3. okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia

4. nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych

5. przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego

V. Dokumentacja związana z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi:

1. jakie dokumenty należy gromadzić w związku z PPK

2. okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia

VI. Dokumentacja w związku z ustaniem zatrudnienia po zmianach:

1. informacje zawarte w wydanym świadectwie pracy

2. warunki wydania kopii świadectwa pracy – zmiany w przepisach

3. obowiązek informacyjny o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Prowadzący:      

Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Trener, doradca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, realizujący szkolenia dla potrzeb indywidualnego odbiorcy.

Od 2014 roku współpracuje z -wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych". Autor książki pt.: „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej” wyd. ODDK 2017.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  6 godzin zegarowych

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie prowadzonych rozliczeń,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457, e-mail: