Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatki 2019 - obowiązki podatkowe przedsiębiorców i zmiany w przepisach prawnych

Termin szkolenia
3 wrzesień  2019 r. godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  II piętro
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie zmian w podatkach w 2019 r. oraz zmian na rok 2020. Co już wiemy a co ciągle nas zaskakuje? Co się zmieni od 01.09.2019r, co od października, a w listopadzie, a co w 2020r.?
Problemy podatkowe są prezentowane nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane do osób zajmujących się tematyką podatkową w firmach. Dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. do właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych jak i do osób operacyjnie zajmujących się rozliczaniem podatków: księgowych, pracowników biur rachunkowych, asystentów w księgowości itp. 

Program szkolenia

1.  Krótkie omówienie zmian w podatku VAT, które weszły w życie od 01.01.2019 i od 02.01.2019

 • Ulga na złe długi w wersji 2019 roku, ważne przepisy przejściowe  ( Dz.U. 2244/2018)
 • Opodatkowanie bonów jednokrotnego użytku i bonów otwartych. ( Dz.U. 2433/2018)
 • Zmiany w procedurze MOSS – w zakresie świadczenia usług elektronicznych. (Dz.U.2433/2018)
 • Zmiany w zasadach wykreślania podatników z rejestru podatników VAT czynnych  

 2. Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, wejście w życie 01.05.2019, rozporządzenia wykonawcze.

 • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
 • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
 • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku - kasy on line i kasy z elektronicznym i papierowym zapisem danych
 • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
 • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy i na jakich warunkach?
 • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
 • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, nowe zasady zwrotu ulgi
 • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych, sankcje za brak przeglądów, nowe obowiązki serwisów kas fiskalnych
 • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
 • nowe obowiązki użytkowników kas w zakresie informacji o zasadach ich stosowania i matrycy stawek VAT stosowanych w kasach fiskalnych
 • przepisy przejściowe

 3. Uchwalona zmiana w zakresie obowiązku fakturowania elektronicznego – 18.04.2019

 • Nowa ustawa w zakresie fakturowania elektronicznego w przypadku zamówień publicznych – wejście w życie 18.04.2019 (Dz.U 2191/2018) – kogo dotyczy obowiązkowo, tworzenie konta na platformie, wystawianie faktur, przyjmowanie faktur.

 4. Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019

 • Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019 i 01.01.2020)
 • Konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej ( dziennik ustaw 1018/2019) - sygnalizacja problemu - wejście w życie 01.01.2020.

 5. Inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2020.

 • Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje, zmiany w przepisach o fakturowaniu, nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2020
 • zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT
 • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
 • nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
 • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli w kolejnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT
 • sygnalizacja zmian w zakresie ewidencji VDEK - 04/2020 i 07/2020 - zmiany w ewidencji VAT, deklaracjach, likwidacja załączników do deklaracji, zmiany w sankcjach za błędy w JPK - sygnalizacja problemu
 • zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur

 6. Split Payment – zmiany od 01.11.2019

 • Split payment w praktyce po roku obowiązywania
 • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.11.2019
  • Nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
  • Likwidacja załączników 11,13,14
  • Likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
  • Likwidacja informacji VAT 27
  • Zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
  • Zmiany w zakresie fakturowania
  • Obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
  • Sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
  • Konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020) - sygnalizacja problemu
  • Nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • Nowe zapisy w zakresie zbiorczych przelewów

 7. Uchwalone zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej i nowej matrycy stawek VAT - sygnalizacja problemu - wejście w życie 01.11.2019/01.04.2020

 8. Sygnalizacja innych zmian w podatkach - uchwalone  zmiany  

 • Zmiana od 01.08.2019 roku w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób do ukończenia 26 roku życia
  • zasady stosowania zwolnienia
  • źródła przychodów
  • zwolnienie z opodatkowania w kontekście Płatnika – oświadczenia
  • zasady stosowania w 2019 i odmienne zasady w 2020 roku
  • inne problemy praktyczne
 • Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po pół roku obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:
  • ograniczenie kosztów amortyzacji
  • ograniczenie kosztów leasingu
  • ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
  • zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
  • ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
  • kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej
  • ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku

 9. Planowane zmiany w zakresie skali podatkowej i kosztów uzyskania przychodów - 01.01.2020 - sygnalizacja kierunku zmian.

10. Panel dyskusyjny.

Prowadzący
Anna Kędzierska - Adamczyk: doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu właściwej praktyki podatkowej uczestników szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

 

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>