Dziś jest: 22-09-2019, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zmiany w podatkach 2019-2020 oraz problemy z MDR (raportowanie schematów podatkowych)

Termin szkolenia
23 październik 2019 godz. 9:00
Cena za osobę: 395,-zł netto*/485,85,-brutto

Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668  e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie podatników na zmiany w przepisach 2019-2020.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM

 1. Przegląd najważniejszych zmian podatkowych 2019-2020
 1. Podatek VAT:
  1. Kasy rejestrujące (kasy online, oświadczenie kasjera, zmiana serwisu)
  2. Faktura do paragonu tylko z NIP (przepis przejściowy)
  3. Metodologia oceny dochowania należytej staranności wg MF
  4. Centralny wykaz podatników VAT („biała lista”) wraz z numerami kont bankowych
  5. Deklaracja w formacie JPK (przepis przejściowy)
  6. Wiążąca informacja stawkowa
  7. Zmiana stawek
  8. Zastąpienie odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności (modyfikacja mechanizmu, treść faktury, zmiany w załącznikach, przepis przejściowy)
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych:
  1. Obniżona stawka 9%
  2. 2 źródła przychodów
  3. Rozliczanie strat (w tym z lat ubiegłych)
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  1. Najważniejsze zmiany, które weszły w życie od 1.1.2019
   • Rozliczanie strat
   • Wydatki związane z samochodami
   • Powiadamianie o wyborze formy opodatkowania i metody wpłacania zaliczek
   • Zmiany w terminach składania informacji, zeznań i wpłat zaliczek
   • Waluty wirtualne
   • Podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
  2. Zwolnienie z PIT dla młodych (pułapki i niedogodności)
  3. Podniesienie kosztów uzyskania od przychodów z pracy (przepis przejściowy)
  4. Obniżenie najniższej stawki podatkowej (przepis przejściowy)
  5. Skutki wpłaty kwoty powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie
 4. Jedno konto podatnika
 5. Kryptowaluty bez PCC
 6. Realizacja płatności publicznoprawnych z rachunku VAT

 

 1. Schematy podatkowe (pułapki i problemy)
 1. Wprowadzenie do tematu i wyjaśnienie niektórych pojęć:
 2. Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych:
 3. Obowiązki poszczególnych podmiotów
 4. Raportowanie schematów podatkowych: (terminy, treść, forma)
 5. Wyjaśnienia MF
 6. Raportowanie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa
 7. Wewnętrzna procedura
 8. Sankcje
  III. Dyskusja i zakończenie szkolenia

Prowadzący
Piotr Stróżyna – doradca podatkowy nr 06787, absolwent studiów informatycznych na Politechnice Śląskiej, obecnie zajmujący się doradztwem dla firm i instytucji w obszarach podatkowych, prawnych oraz informatycznych w zakresie usprawniania bieżącej działalności w zakresie rozliczeń księgowo-podatkowych. W ramach prowadzonego doradztwa udziela porad i wyjaśnień, sporządza opinie prawne, prowadzi szkolenia i seminaria na temat prawa podatkowego (VAT,CIT,PIT) i pokrewnych dziedzin prawa: prawa pracy, ZUS, prawa działalności gospodarczej, ochrony danych osobowych, udziału w kontrolach i postępowaniach podatkowych – prowadzonych przez administrację skarbową. Występuje również w imieniu podatnika przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prowadzi w tym zakresie warsztaty dla doradców podatkowych)

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z życia gospodarczego. W trakcie zajęć angażowani są również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>