Dziś jest: 18-10-2019, imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym (WDT, WNT, EXPORT, IMPORT)

Termin szkolenia
8 listopad 2019 r.  godz. 9:00
 Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro sala 60)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką 

Cel szkolenia
Zaprezentowanie rozwiązań w zakresie rozliczeń VAT-owskich w zakresie transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz praktyki administracji skarbowej.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program 
VAT – transakcje międzynarodowe

1.   Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)
- warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
- dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
- terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
- termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
- podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
- kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,
- zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
- składy konsygnacyjne dla WDT/WNT
- projektowane zmiany dotyczące rozliczania transakcji w/w

2.  Eksport i import towarów
- definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
- moment powstania obowiązku podatkowego,
- rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
- warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
- definicja importu towarów,
- rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
- podstawa opodatkowania,

3.  Kontrakty wielostronne 
- definicja kontraktu wielostronnego,
- ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego
- uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
- sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej, 

4.  Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski
- zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
- dostawa towarów wraz z montażem,
- sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
- sposób wykazania w deklaracji,

5. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca
    - miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,
    - jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
    - usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
    - refakturowanie usług,
    - zasady odliczania podatku naliczonego,
    - usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
    - data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
    - sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

6.   Transport międzynarodowy i spedycja
- zasady ustalania miejsca świadczenia,
- dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia, 
- zasady stosowania stawki 0%

7.  Dyskusja i pytania uczestników  

Prowadzący:
Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85 -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457 e-mail: