Dziś jest: 22-09-2019, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Faktura, refaktura, e-faktura zasady wystawiania faktur skutki podatkowe jakie wywołują

Termin szkolenia
28 październik 2019 r.  - godz. 9.00 -  termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat faktur VAT, podstawowych zasad fakturowania, korygowania oraz refakturowania jak również zapoznanie uczestników z odpowiedzialnością karnoskarbową za nieprawidłowe wystawienie faktury lub posługiwanie się fakturą wystawioną nieprawidłowo. Na szkoleniu szczegółowo zostaną także omówione wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również dla osób zajmujących się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT.

W ramach szkolenia, pod okiem doświadczonego wykładowcy – praktyka, uzyskasz kompleksową wiedzę z zakresu:

 • aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie fakturowania
 • przepisów dotyczących wystawiania, korygowania i anulowania faktur,
 • konsekwencji błędnego wystawienia faktury,
 • odliczenia podatku naliczonego,
 • prawidłowej dokumentacji wybranych czynności w podatku VAT,
 • odpowiedzialności karnoskarbowej z tytułu błędnego wystawienia faktury,
 • bieżącego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych w zakresie wystawiania faktur VAT r.

PROGRAM

1. Pojęcie faktury
- definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"

- skan faktury a faktura elektroniczna

- faktura handlowa a faktura VAT

2. Rodzaje faktur oraz ich treść – co muszę, a co mogę zawrzeć w fakturze?

- Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)

- Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe

- Jak należy opisać sprzedawany towar/usługę na fakturze?

- Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)

- Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT – różnice w konsekwencjach)

- Termin wystawienia faktury – przykłady praktyczne

- Zasady rozliczania duplikatów faktur

- Metoda podzielonej płatności a faktura VAT – nowy dopisek „mechanizm podzielonej płatności”

- Faktura wystawiona dla sprzedaży udokumentowanej paragonem – o czym muszę pamiętać?

3. Faktury zaliczkowe

- Rodzaje zaliczek i przedpłat podlegających opodatkowaniu VAT oraz wyłączonych z opodatkowania

- Treść faktury zaliczkowej

- Zasady wystawiania kolejnych faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej do tej samej transakcji

- „Zerowa” faktura końcowa

- Fakturowanie zaliczek i dostaw w krótkim odstępie czasu

- Zaliczka w eksporcie i WDT

4. Faktury korygujące

- Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
- Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) – na co zwrócić szczególną uwagę

- Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru – praktyczne przykłady
- Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje

- Kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej

- Anulowanie faktury

5. Refakturowanie usług
- Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne

- Kiedy refaktura, a kiedy nota? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków

- Refaktura usługi a miejsce jej opodatkowania

- Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT

- Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) – wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
- Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

6. Zasady przechowywania faktur

- Sposób przechowywania faktur wymagany przepisami

- Termin przechowywania faktur oraz innych dokumentów rozliczeniowych na gruncie VAT

- Zapewnienie integralności treści, czytelności oraz autentyczności pochodzenia faktury – jak w praktyce o to zadbać?

- Skanowanie faktur i przechowywanie wyłącznie w formie papierowej – czy jest dozwolone?
7. Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego oraz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu
- Termin odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury oraz ujęcia kosztu uzyskania przychodu

- Znaczenie faktury dla odliczenia VAT przy WNT, imporcie usług, odwrotnym obciążeniu w obrocie krajowym
- Pomyłki i błędy w treści faktury a prawo do odliczenia

- Faktury puste – definicja, ryzyko

- Faktury wystawione przez podmioty wyłudzające podatek a prawo do odliczenia – jak bronić się przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia?

- Nowe przepisy od 2018 roku a prawo do odliczenia VAT i zaliczenia wydatków do KUP – jak weryfikować kontrahentów w oparciu o nowe narzędzia udostępnione przez aparat skarbowy?

- Skrupulatne dokumentowanie usług niematerialnych jako element konieczny dla realizacji prawa do odliczenia oraz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu (usługi reklamowe, marketing, promocja, usługi zarządzania, doradcze itp.)

- Rozliczenie faktur przedstawionych przez pracowników dla udokumentowania wydatków poniesionych w trakcie wyjazdów służbowych

8. Odpowiedzialność karnoskarbowa za nieprawidłowe wystawienie faktury lub posługiwanie się fakturą wystawioną nieprawidłowo

- Opóźnione wystawienie faktury

- Faktura wadliwie wystawiona

- Faktura pusta – jaką fakturę organy skarbowe mogą uznać za pustą?

- Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT z faktury – jakie warunki należy spełnić, aby udowodnić, że zachowałem należytą staranność przy weryfikacji kontrahenta i prawa do odliczenia VAT z faktury przez niego wystawionej (na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów)

Prowadzący
Łukasz Chłond - – doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące  interpretacje podatkowe związane przede wszystkim z prawidłowym fakturowaniem.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) + przerwy

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009 , fax. 775 453 457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>