Dziś jest: 22-09-2019, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Reprezentacja, reklama i świadczenia pracownicze - aspekty podatkowe w CIT/PIT, VAT

Termin szkolenia
7 listopad 2019  godz. 9:00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki reprezentacji/reklamy na gruncie CIT/PIT/VAT.
Na szkoleniu zostaną omówione trendy w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzę na temat wydatków na reklamę i reprezentację oraz dowiedzą się, jakie ryzyka generują poszczególne wydatki. 

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm i osób zainteresowanych daną tematyką

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Uwagi ogólne
 • Instrumenty marketingowe a przepisy podatkowe;
 • Zakres podatków wpływających na czynności marketingowe;
 • Podatek dochodowy – koszty, przychody i zwolnienia przedmiotowe oraz problematyka reprezentacji reklamy;
 • Podatek VAT – podatek naliczony i należny przy nieodpłatnym świadczeniu usług i dostawie towarów.
 1. Omówienie wybranych instrumentów marketingowych
 • Reklama publiczna a reklama niepubliczna;
 • Gadżety, upominki i próbki;
 • Sprzedaż premiowa oraz wiązana;
 • Sponsoring;
 • Premie pieniężne;
 • Konkursy i loterie;
 • Spotkania biznesowe, konsumpcja, wydatki na kontrahentów;
 • Bony i vouchery;
 • Targi i konferencje, w tym targi międzynarodowe;
 1. Dokumentacja
 • Dokumentacja obligatoryjna w podatkach dochodowych i podatku VAT
 • Fakultatywne formy dokumentowania otrzymanych lub świadczonych usług;
 • Dokumentacja sporządzana na rzecz osób trzecich;
 • Deklaracje i sprawozdawczość do organów podatkowych.
 1. Świadczenia na rzecz pracowników
 • Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – zasady ogólne opodatkowania z uwzględnieniem zmian w przepisach o podatkach dochodowych;
 • Konkursy dla pracowników – zasady rozliczania wydawanych nagród;
 • Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników (ubiór służbowy, bony towarowe);
 • Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników (dowożenie do pracy, abonamenty medyczne, szkolenia pracowników)
 • Świadczenia socjalne z ZFŚS;
 • Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych przez pracowników.
 1. Pytania uczestników

Prowadzący
Łukasz Chłond - – doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń firmowych i pracowniczych w aspekcie podatków dochodowych i podatku VAT,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>