Dziś jest: 19-02-2020, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT 2020 – najnowsze zmiany i aktualne interpretacje

Termin szkolenia
24 luty 2020 - godz. 9:00 
 Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką 

Celem szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie podatników na zmiany w przepisach, które wyszły w życie w 2019r. i wejdą w 2020r. Wśród nowych przepisów uwagę przykuwają: biała lista podatników, nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów, obowiązkowy split payment, czy nowy JPK_VAT, który zastąpi deklarację. 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM

1. Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.

1.1. Kasy fiskalne online – od 1.05.2019 r.

- wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne Repozytorium Kas

- obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online – dla kogo i w jakich terminach?

1.2. Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.

- uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)

- rachunki cesyjne, rachunki walutowe, rachunki wirtualne, płatności dla pośredników, faktoring, zajęcia komornicze itp. – problemy praktyczne z użyciem białej listy podatników do weryfikacji kontrahenta

- zagraniczny podatnik zarejestrowany dla VAT w Polsce a biała lista

- obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US

- odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

- objaśnienia MF dotyczące białej listy podatników

1.3. Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – od 1.11.2019 r.

- zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – które transakcje będą objęte obowiązkiem?

- towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

- kompensata oraz płatność kartą płatniczą a obowiązkowy MPP

- nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji – dopisek „mechanizm podzielonej płatności”

- sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

- możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np. podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS

- wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych

- objaśnienia MF dotyczące MPP

1.4. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.

- zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego

- możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE

- utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej

- wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE – jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?

- nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE – która dostawa jest ruchoma?

1.5. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.

- wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT

- nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji – obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych

- zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K

- pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK

- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania

1.6. Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.

- zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług – klasyfikacja wg Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015

- przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług

- wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.

1.7. Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.

- zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP nabywcy na paragonie

- wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do rozliczeń z urzędami skarbowymi

2. Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

- wyrok NSA w sprawie spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych

- pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie 3-miesięcznego terminu dla neutralnego rozliczenia WNT

Prowadzący:

Łukasz Chłond - – doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85 -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax: 775 453 457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>