Dziś jest: 12-08-2020, imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze i inne uprawnienia rodziców - pracowników w 2020

Termin szkolenia
4 wrzesień  2020 - godz. 9.00 - termin potwierdzony !
Cena promocyjna: 350,-zł netto/os. (430,50,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:

Zgodnie z definicja stosunku pracy, pracownik ma pracować a pracodawca ma go zatrudnić i wypłacać wynagrodzenie. Jednak ze stosunkiem pracy związane są również inne zagadnienia, w tym uregulowania dotyczące okresów nie wykonywania pracy przez pracownika. Jedna z takich instytucji są urlopy wypoczynkowe:
•komu i a jakich warunkach należy udzielić urlopu wypoczynkowego,
•w jaki sposób ustalać wymiary urlopu,
•przypadki kumulacji nieobecności w pracy i ich konsekwencje,
•zasady udzielania urlopów wypoczynkowych,
•zasady udzielania urlopów bezpłatnych,
•quasi urlopy i ich konsekwencje dla stron umowy o pracę,
•sposób rozliczania urlopów i skutki naruszenia obowiązków.

Adresaci szkolenia:
Pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, pracodawców

Program w przygotowaniu.

Wykładowca:

Daniel Pałyga - były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

  • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie prowadzonych rozliczeń,

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł .
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax: 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>