Dziś jest: 21-10-2020, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Nowy JPK od 1.10br. oraz pozostałe zmiany w podatkach VAT/CIT/PIT

Termin szkolenia:
23 październik 2020 - godz. 9.00 - 14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os./*393,60,-brutto
Cena promocyjna: 290,-zł netto/os./*356,70,- brutto
(przy zgłoszeniu do dnia 16.10.2020)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego, w tym najnowszych obowiązków związanych z wprowadzeniem od 1.10br nowej ewidencji VAT JPK. Dodatkowo w trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną inne najnowsze zmiany w podatku VAT, w tym m.in. dokumentowania WDT, kodów transakcji przy JPK, matrycy stawek oraz możliwości zaliczenia w koszty obowiązujące od 01.07.2020 r. Ponadto na szkoleniu przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie podejścia do bieżących trudnych problemów w stosowaniu bieżących przepisów z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do właścicieli biur rachunkowych, przedsiębiorców firm jak również wszystkich pracowników działów księgowych.

PROGRAM:

I. Podatek VAT
1. Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej deklaracji VAT – od 1.10.2020 r.
- wprowadzenie nowego jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację VAT
- zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
- czy nadal muszę składać inne deklaracje i informacje (np. VAT-UE)?
- nowe kody liczbowe i literowe wykazywane w ewidencji VAT w stosunku do niektórych transakcji – obowiązek dostosowania systemów i procedur księgowych, jak kodować transakcje, wyzwania techniczne
- obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a nowy JPK – które faktury raportować z kodem MPP?
- dokumenty wewnętrzne i kasy fiskalne a nowy JPK
- nowe zasady wykazywania w JPK faktur wystawionych do paragonów, jak wykazać faktury uproszczone w nowym JPK?
- sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK – zasady wymierzania, jakie błędy będą sankcjonowane?
2. Ułatwienia dokumentacyjne w imporcie towarów rozliczanym na zasadach uproszczonych – od 1.10.2020 r. 
3. Pakiet SLIM VAT – od 1.01.2021 r.

- podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
- likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
- nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus – zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
- ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
- wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
- zmiany w zakresie stosowania zwolnienia z VAT dla dostaw dokonywanych przez rolników ryczałtowych
- wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
- umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
- zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
4. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – odmienne zasady obowiązujące w roku 2020 oraz 2021
- podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
- ulga na złe długi a zaliczki uproszczone – rozliczenie miesięczne, czy roczne?
- ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
- zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
- wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika – faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
- odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
- skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
5. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT
- ogólne zasady i szczegółowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, podmioty uprawnione do tej formy opodatkowania, wysokość ryczałtu, podstawa opodatkowania, domiar podatku
- ograniczenia podmiotowe w zakresie możliwości wyboru ryczałtu
- wybór i rezygnacja z ryczałtu jako formy rozliczenia podatku dochodowego, sprawozdawczość
- minimalny okres, na który ryczałt może zostać wybrany
- obowiązek utworzenia funduszu inwestycyjnego, zasady dokonywania odpisów na fundusz inwestycyjny, zaliczenie tych odpisów do kosztów uzyskania przychodu
- przepisy szczególne dotyczące rozpoznania przychodów i kosztów w rozliczeniu roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem, ustalenie dochodu z przekształcenia w odniesieniu do podatników przekształcających się z jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki osobowej w spółkę kapitałową i chcących skorzystać z ryczałtu
- rozliczenie strat powstałych przed skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
- sposób opodatkowania dywidendy wypłaconej przez spółkę kapitałową korzystającą z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

WYKŁADOWCA:      Łukasz Chłond

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>