zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT/PIT) w działalności gospodarczej i zmiany na 2021 rok (w tym CIT estoński i opodatkowanie spółek komandytowych)

Termin szkolenia
7 grudzień 2020 - godz. 9.30 - 14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów związanych ze zmianami przepisów w podatkach dochodowych. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany przepisów obowiązujących w 2020 roku.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane dla księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych,  doradców podatkowych, radców prawnych oraz do wszystkich osób zajmujących się i interesujących się tematyką podatkową.

PROGRAM:

1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – odmienne zasady obowiązujące w roku 2020 oraz 2021
- podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT – terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
- ulga na złe długi a zaliczki uproszczone – rozliczenie miesięczne, czy roczne?
- ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
- zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
- wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika – faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
- odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
- skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 – jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
2. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT
- ogólne zasady i szczegółowe warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, podmioty uprawnione do tej formy opodatkowania, wysokość ryczałtu, podstawa opodatkowania, domiar podatku
- ograniczenia podmiotowe w zakresie możliwości wyboru ryczałtu
- wybór i rezygnacja z ryczałtu jako formy rozliczenia podatku dochodowego, sprawozdawczość
- minimalny okres, na który ryczałt może zostać wybrany
- obowiązek utworzenia funduszu inwestycyjnego, zasady dokonywania odpisów na fundusz inwestycyjny, zaliczenie tych odpisów do kosztów uzyskania przychodu
- przepisy szczególne dotyczące rozpoznania przychodów i kosztów w rozliczeniu roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem, ustalenie dochodu z przekształcenia w odniesieniu do podatników przekształcających się z jednoosobowej działalności gospodarczej/spółki osobowej w spółkę kapitałową i chcących skorzystać z ryczałtu
- rozliczenie strat powstałych przed skorzystaniem z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
- sposób opodatkowania dywidendy wypłaconej ze spółki kapitałowej korzystającej z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
3. Odroczenie do 31.12.2020 r. przepisów wprowadzających obowiązkowy pobór podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na rzecz danego kontrahenta zagranicznego
4. Pakiet uszczelniający CIT od 1.01.2021 r.
- opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz niektórych jawnych
- podwyższenie limitu do stosowania 9% CIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- likwidacja ulgi abolicyjnej
- likwidacja możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych dla spółek, które wzięły udział w określonych operacjach restrukturyzacyjnych (przejęcie, aport/zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części)
- zmiana definicji przychodu ze świadczenia niepieniężnego
- wprowadzenie pojęcia spółki nieruchomościowej oraz szczególnych regulacji dotyczących tej spółki
- likwidacja możliwości zmniejszenia stawki amortyzacyjnej dla podatników działających w SSE/PSI
- rozszerzenie zakresu weryfikacji cen rynkowych oraz obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
- wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy (dla niektórych podatników)
- przedłużenie stosowania zwolnienia z podatku od przychodów z budynków

Harmonogram wykładu online - czas trwania szkolenia:
Od godz. 9:00 rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
09:30 - 11:00: Wykład cz I
11:00 - 11:15 przerwa
11:15 - 12:45 Wykład cz II
12:45 - 13:15 przerwa
13:15 - 14:30  - Wykład cz III, odpowiedzi na pytania z 'chata'
14:30  Zakończenie szkolenia

Prowadzący:

Łukasz Chłond -  konsultant podatkowy, do niedawna manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji, a obecnie prowadzący własną kancelarię podatkową. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach kadrowo-płacowych jak również podatkowych . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>