Dziś jest: 23-09-2020, imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Wynagrodzenia i zasiłki na liście płac w 2020 r. - zaawansowane warsztaty dla praktyków

Termin szkolenia:
8 październik 2020 - godz. 9:00 - Opole - termin potwierdzony !
Cena promocyjna: 350,-zł netto/os. (430,50,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia
Wskazanie prawidłowych sposobów dokonywania naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień płacowych oraz osób, które chcą ugruntować posiadaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia oraz połączenie przepisów z ich interpretacjami i wyliczeniami na liście płac. Zajęcia mają charakter warsztatowy oparty na analizie różnych przypadków i przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego i ich zastosowania w praktyce.

PROGRAM

I.    Przychody pracowników do 26 lat na liście płac w 2020 r.
1.    składki ZUS z części opodatkowanej i nieopodatkowanej
2.    rozliczenie przychodu a ukończenie 26 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego
3.    przekroczenie limitu przychodu w trakcie miesiąca kalendarzowego 
4.    hipotetyczny podatek a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
5.    rozliczenie wynagrodzenia i zasiłku w danym miesiącu 
II.    Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2020 r. 
1.    kwota wolna od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK i przychodów zwolnionych z opodatkowania do 26 lat
2.    wypłata w danym miesiącu wynagrodzenia i zasiłku
3.    kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu 
4.    potrącenia z wypłaconych odpraw i ekwiwalentu za urlop
5.    Potrącenia z umów cywilnoprawnych po zmianie przepisów w 2019 roku.

III.    Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent w 2020 r.
1.    zmienne składniki a urlop w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
2.    premia w podstawie wynagrodzenia za urlop
3.    dopełnienie podstawy do ekwiwalentu przy różnych absencjach 
4.    ekwiwalent przy krótkim stażu pracowniczym
5.    podstawa po zmianach w składnikach wynagrodzenia  
6.    zawarcie kolejnej umowy o pracę a podstawa do urlopu
IV.    Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 
1.    wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
2.    świadczenie chorobowe za część przepracowanej dniówki roboczej
3.    rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane i nadpracowane godziny 
4.    powrót z urlopu rodzicielskiego i bezpośrednie wykorzystanie urlopu 
5.    okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe a wysokość wynagrodzenia
6.    wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy
7.    wynagrodzenie za pracę a zwolnienie lekarskie na dni robocze
8.    wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni
9.    zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego i choroba
V.    Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
1.    warunki uwzględniania składnika wynagrodzenia w podstawie
2.    zasady uzupełniania zmiennych składników wynagrodzenia
3.    uzupełnianie wynagrodzenia w miesiącu w którym wystąpił urlop wypoczynkowy
4.    wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę 

Prowadzący:

Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące  interpretacjami podatkowymi oraz wyjaśnieniami urzędowymi z ZUS.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek (kawa, herbata, woda i bułka/kanapka).

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009 , fax. 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>