Dziś jest: 20-06-2021, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przez pracodawców - zakres, forma, obowiązki w tym związane z RODO

Termin szkolenia
25 sierpień 2021 -  godz. 9:00 -14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Omówienie najważniejszych aspektów dotyczących prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej. 

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do pracodawców, zleceniodawców, właścicieli firm, osób zarządzających zespołami pracowniczymi, (HR) pracowników działów kadr i płac oraz innych osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu tematyki szkolenia.

PROGRAM 

 1. Zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat.
  2. Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej.
  3. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
  4. Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
  5. Niszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
  6. Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
  7. Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
 2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.
  1. Część A akt osobowych - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
  2. Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy.
  3. Cześć C akt osobowych - dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.
  4. Cześć D akt osobowych - dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej.
 3.  RODO – obowiązki pracodawcy w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych
  1. Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
  2. Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  3. Pytania zakazane w procesie rekrutacji
  4. Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
  5. zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
  6. Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
  7. RODO – a ZFŚS
 4. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
  1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
  2. Przedwstępna umowa o pracę.
  3. Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
  4. Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
  5. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
  6. Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 5.       Dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
  1. Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie, informacja o warunkach zatrudnienia.
  2. Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami wewnątrzzakładowymi.
  4. Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich.
  5. Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia.
  6. Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
  7. Dokumentacja pracownicza prowadzona poza aktami osobowymi.
 6. dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia
  1. Formy rozwiązania stosunku pracy.
  2. Świadectwo pracy i jego treść.
  3. Sprostowanie świadectwa pracy
  4. Informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji.
  5. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
  6. Badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia.

Prowadzący:

Pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy,  bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy, czasu pracy kierowców, mobbingu, dyskryminacji, związków zawodowych, zatrudniania cudzoziemców oraz agencji zatrudniania. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi w zakresie kontroli i nadzoru oraz funkcjonowania prawa pracy w podmiotach prywatnych

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>