zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Prawo pracy 2020 z uwzględnieniem ostatnich zmian - wybrane zagadnienia

Termin szkolenia
27 listopad 2020 -  godz. 9:00 -14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami, PPK oraz dokumnetacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci szkolenia:
Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

PROGRAM:

PRAWO PRACY

 1. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna
  1. Treść umowy zlecenia, umowy o świadczenia usług i umowy o dzieło – wymogi prawne
  2. Rola PIP  w kontroli umów cywilnoprawnych
  3. Uprawnienia ZUS w zakresie kontroli umów cywilnoprawnych i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
  4. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w świetle orzecznictwa sądowego
 2. Zmiany ustalania minimalnego wynagrodzenia
  1. zasady wypłacania dodatku nocnego
  2. wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
  3. zasady wypłacania wynagrodzenia zleceniobiorcom i samozatrudnionym
  4. zasady ewidencjonowania godzin pracy na podstawie umowy zlecenia a na podstawie umowy o pracę
  5. kogo nie dotyczy minimalne wynagrodzenie
  6. uprawnienia Inspekcji Pracy oraz konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
 3. Zasady nawiązywania stosunków pracy
  1. zasady potwierdzania zawarcia umowy o pracę – „syndrom pierwszej dniówki roboczej”
  2. dopuszczalne forma zawarcia stosunku pracy (forma pisemna a forma ustna)
  3. zakres obowiązków pracownika – forma ustna czy pisemna
  4. treść umowy o pracę – nowe wymagania
  5. zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 4. Rozwiązanie stosunku pracy
  1. porozumienie stron
  2. wypowiedzenie umowy, procedura, terminy
  3. rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.), procedura, terminy
  4. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
  5. wydłużenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony
  6. wprowadzenie instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie biegnącego wypowiedzenia
 5. Praca zdalna jako alternatywa w dobie SarsCov2
 6. Zasady udzielania i rozliczania urlopu
  1. urlop na godziny prawda czy fałsz?
  2. zasady nabywania urlopu przez osoby zatrudnione przy pierwszej pracy zawodowej
  3. Zasady obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego
  4. Możliwość nieudzielenia pracownikowi urlopu na żądanie
 7. Zasady udzielania urlopu zaległego w dobie SarsCov2?

Prowadzący:

Pracownik administracji publicznej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy,  bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy, czasu pracy kierowców, mobbingu, dyskryminacji, związków zawodowych, zatrudniania cudzoziemców oraz agencji zatrudniania. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi w zakresie kontroli i nadzoru oraz funkcjonowania prawa pracy w podmiotach prywatnych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>