Dziś jest: 24-01-2021, imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT - rozliczanie VAT po 1.01.2021r.

Termin szkolenia
17 luty 2021 - godz. 9:00  -  szkolenie online !
Cena promocyjna: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
 W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane zostaną zmiany w podatku VAT, które weszły do stosowania pod koniec 2020 roku oraz od początku 2021 roku. Zmiany zostaną omówione nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie. Ponadto przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla każdego podatnika zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT oraz umiejętności w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM

1. Nieodpłatne przekazanie towarów:

a) pojęcie „przekazania” i „zużycia” na potrzeby osobiste,
b) próbki,
c) towary niskiej wartości zmiana limitu,

2. Nowe zasady rozliczania korekty sprzedaży:

a) Korekta sprzedaży do końca 2020 r.:

- warunki jakie należało spełnić, aby dokonać obniżenia wartości sprzedaży oraz podatku należnego (data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, data otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, warunki po spełnieniu których sprzedający może obniżyć sprzedaż bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę),
- terminy w jakich nabywca był zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

b) Zasady korygowania sprzedaży obowiązujące od 2021 r.:

- zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
- wymagana dokumentacja umożliwiająca przeprowadzenie korekty (w tym wyjątki),
- terminy w jakich nabywca jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego,

c) Uregulowanie zasad dotyczących korekt zwiększających wartość sprzedaży,

3. Kurs walutowy w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT:

a) Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące do końca 2020 r.,

- kurs ustalany według zasad ogólnych,
- kurs stosowany do ustalenia podstawy opodatkowania przy WNT, imporcie usług oraz przy zakupach towarów dla których podatnikiem jest nabywca oraz przy korygowaniu tych transakcji,

b) Zasady stosowania kursu walutowego obowiązujące w 2021 r.:

- możliwość wyboru zasad ustalania kursu walutowego,
- warunki jakie należy spełnić, aby stosować kurs właściwy dla podatku dochodowego w rozliczeniach dotyczących podatku VAT

4. Zaliczka w eksporcie:

a) Zasady rozliczania zaliczki z tytułu eksportu towarów obowiązujące do końca 2020 r.,

- warunek wywozu towarów w terminie 2 miesięcy,
- sytuacje w jakich powyższy warunek nie obowiązuje,

b) Rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów od 2021 r.:

- warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
- sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,

5. Prawo do odliczenia VAT:

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego w 2020 r.,
b) zmiana terminu odliczenia podatku naliczonego w 2021 r.,
c) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
d) możliwość od 2021 r. (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości,
f) czy należy doliczać odsetki w przypadku nieterminowego rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności,
g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

6. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :

a) Nowe określenie limitu 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”,
b) Kompensata a split payment,
c) Sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d) Rozliczenia podatnika z agencją celną,
e) Konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
f) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
g) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
h) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
i) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)
j) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT - warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

7. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości, szkolenia zawodowe:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c) obowiązki nabywcy,
d) różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
g) regulacje unijne w zakresie rozliczania szkoleń zawodowych,

8. Kasy rejestrujące:

a) wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,
b) paragony do 450 pln z NIP nabywcy a obowiązki w JPK,
c) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,
d) ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,

9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

a) zmiana warunków do uznania, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c) rola informacji podsumowującej,
d) transakcje wielostronne, definicja podmiotu pośredniczącego,
e) skład konsygnacyjny, warunki i zasady w jakich podatnik może dokonywać rozliczeń w tym trybie,

10. Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a) wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,
b) zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,
c) nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,

Prowadzący:

Dariusz Polakowski - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach podatkowych . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.......>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>