Dziś jest: 20-06-2021, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

BUR 2021 - dofinansowanie do szkoleń

Uwaga ! Możliwość dofinansowania

Szanowni Państwo !

Do 31 października 2021 r. realizowany jest w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) projekt, którego głównym celem jest nabycie lub podniesienie  kwalifikacji pracowników i pracodawców odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki. Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każde województwo posiada własne warunki otrzymania dofinansowania oraz własnego operatora lub operatorów obsługujących dofinansowanie. Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe oraz doradcze i ealizowany jest na terenie całego kraju z uwzględnieniem określonych wytycznych dla poszczególnych województw. 

Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu  należy do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu obecnie w naszej ofercie jest wiele profesjonalnych szkoleń, na które możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich aż do 80% wartości szkolenia.

Oto 6 kroków na ścieżce do dofinansowania:

 1. Znajdź na Bazie Usług Rozwojowych interesujące Ciebie szkolenie jeśli nie możesz go znaleźć, skontaktuj się z nami i pomożemy Ci je znaleźć, albo wprowadzimy je na BUR jeśli go nie będzie – link do BUR
 2. Skontaktuj się z Operatorem odpowiednim dla Twojej lokalizacji - link
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie operatora
 4. Podpisz umowę z operatorem
 5. Zarejestruj się i skorzystaj ze szkolenia poprzez Bazę Usług Rozwojowych
 6. Otrzymaj refundację poniesionych kosztów szkolenia.Poniżej przedstawiamy najważniejsze wytyczne dotyczące firm z województwa opolskiego.

Poniżej zakres projektu w województwie opolskim:

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł   

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN

 • Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki
 • Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
 • 80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Preferencje w dostępie do środków:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej.
 • Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Sprawdź, czy spełniasz warunki formalne dotyczący MSP:

http://kwalifikator.een.org.pl/

Uwaga! Powyższe narzędzie jest narzędziem pomocniczym i nie daje gwarancji uzyskania dofinansowania!

Uczestnicy:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw działających w branżach o największym potencjale kreowania miejsc pracy zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne dla województwa opolskiego:

 • Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczna
 • Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski
 • Maszynowa i elektromaszynowa
 • Metalowa i metalurgiczna
 • Paliwowo-energetyczna
 • Rolno-spożywcza
 • Transport i logistyka
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz stosowne oświadczenie, sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni zamknięty rok obrotowy (jeśli posiada), w którym przedsiębiorca wskazuje z jakiego/jakich kodu/kodów PKD osiąga rzeczywisty dochód. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność krócej niż rok oświadczenie będzie składane na podstawie dokumentów finansowych dotyczących okresu od rozpoczęcia działalności do momentu złożenia oświadczenia.

Podmiotowe systemy finansowania w poszczególnych województwach:

Pozostałe informacje dotyczące kryteriów otrzymania dofinansowania  znajdziecie Państwo w poniższym linku:
......szczegółowe informacje Baza Usług Rozwojowych........