Dziś jest: 07-03-2021, imieniny: Flicyty, Kajetana, Pauli
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

WARSZTATY GRAFIKOWE czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku) z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

Termin szkolenia
24 marzec 2021 -  godz. 9:00 -14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy.

Poszczególne bloki tematyczne szkolenia omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

Adresaci szkolenia:

- Pracodawcy,

- pracownicy działów kadr,

- firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie
 1. Granice doby pracowniczej i skutki jej naruszenia,
 2. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz rekompensowanie faktu jego niezapewnienia,
 3. Procedura wyboru i zmiany systemu czasu pracy,
 4. Wielomiesięczny okres rozliczeniowy – wprowadzenie, skrócenie, wydłużenie,
 1. Planowanie czasu pracy
 1. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (tzw. nominału czasu pracy), z uwzględnieniem 1, 3 i 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych,
 2. Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana,
 1. Jak najefektywniej ułożyć grafik pracownika zatrudnionego na część etatu, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowego wymiaru etatu, np. 2/5 czy 19/20?
 2. Dlaczego w grafiku należy zaznaczać dni harmonogramowo wolne od pracy?
 3. W jakich sytuacjach grafik może ulec zmianie?
 4. Jak zaplanować tzw. długie weekendy odpracowywane w soboty, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych?
 5. W jaki sposób dokonać zmiany grafiku pracownika zastępującego innego nieobecnego w pracy?
 6. Jak na wymiar czasu pracy wpływa święto przypadające w innym dniu niż niedziela, w przypadku pracowników, którzy w tym dniu mieli zaplanowaną pracę, a jak w przypadku pracowników, dla których był to dzień harmonogramowo wolny od pracy?
 1. Rozliczanie czasu pracy
 1. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, z naniesieniem okresów pracy ponadwymiarowej, nadliczbowej, urlopów i innych nieobecności w pracy,
 1. Czy pracodawca jest zobowiązany oddać dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikowi, który w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto był nieobecny w pracy z powodu choroby?
 2. Czy „wyjście prywatne” może trwać kilka dni i jak je rozliczyć?
 3. Kiedy powstają godziny nadliczbowe dobowe a kiedy średniotygodniowe?
 4. Dlaczego w ewidencji czasu pracy warto rozróżniać nadgodziny z tytułu „szczególnych potrzeb pracodawcy” oraz „awarii i akcji ratunkowej”?
 1. Praca nadliczbowa w poszczególnych systemach czasu pracy i zasady jej rekompensaty (czasem wolnym lub wynagrodzeniem z dodatkiem),
 2. Rekompensowanie pracy świadczonej w niedzielę, święto i dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. „wolną sobotę”),
 1. W jakich przypadkach praca w sobotę będzie pracą nadliczbową?
 2. Jak zrekompensować 12-godzinną pracę w „wolną sobotę” pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy?
 1. Praca ponadwymiarowa niepełnoetatowców i zasady jej rekompensaty,
 2. Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu rozliczeniowego (został zatrudniony w jego trakcie lub został zwolniony przed jego upływem?,
 1. Urlopy wypoczynkowy
 1. Urlopy wypoczynkowy i inne nieobecności w pracy a nominał czasu pracy,
 2. Planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na część etatu oraz zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy,
 3. Urlop wypoczynkowy a grafik i ewidencja czasu pracy,
 1. Czy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy z wydłużeniem normy dobowej do 24 godzin ma niespełna 9 dni urlopu w danym roku kalendarzowym?
 2. Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego?
 1. Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego a roczny wymiar urlopu wypoczynkowego,
 2. Jak prawidłowo wyznaczyć 14-dniowy okres wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
 3. Przerwany urlop (wezwanie do pracy, choroba pracownika itp.) lub przesunięty termin urlopu a grafik.

Prowadzący:

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>