Dziś jest: 20-06-2021, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zatrudnianie cudzoziemców 2021 roku

Termin szkolenia
29 czerwiec 2021 -godz. 9.00 - 14.30 - potwierdzony termin !
Cena promocyjna: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Od wielu lat mamy coraz częściej do czynienia z cudzoziemcami na polskim rynku pracy. Wraz z ich napływem niestety nie dochodzi do uproszczenia procedur związanych z ich zatrudnieniem.
Jak sprawnie poruszać się po obowiązujących przepisach?
Jak usprawnić sobie prace związane z rekrutacją i zatrudnieniem cudzoziemców?
Na te pytania odpowie Wam niniejsze szkolenie.

Cel szkolenia:

Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie.

Szkolenie adresowane jest do: 
pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości;
przedsiębiorców;
pracowników agencji pracy tymczasowej;
pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędów Wojewódzkich

PROGRAM:

 1. Podstawowe zasad dotyczące procesu zatrudnianiu cudzoziemców
 • pojęcie cudzoziemca
 • legalny pobyt i legalna praca
 • definicja nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • dwie grupy cudzoziemców

       2.  Podstawy legalnego pobytu

 • wiza krajowa i wiza Schengen
 • stempel w paszporcie
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • ruch bezwizowy
 • obywatele państw członkowskich UE/EOG/Szwarcarii
 • dokumenty pobytowe innych krajów członkowskich UE
 • przedłużenie ważności legalnego pobytu – NOWOŚĆ COVID-19
 1. Kto nie musi posiadać zezwolenia na pracę?
 • Zasada – zawsze zezwolenie wojewódzkie
 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę wprost.
 • Inne przypadki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, w tym NOWOŚĆ wiza humanitarna
 1. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • zasady rejestracji
 • treść oświadczenia – WZORY
 • na co zwrócić uwagę – PRAKTYKA
 • możliwość pracy po zakończeniu oświadczenia – NOWOŚĆ COVID-19
 1. Zezwolenia na pracę sezonową
 • tryb wydania
 • rodzaje działalności gospodarczej
 • wniosek i załączniki do niego - WZORY
 • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 • Covid-19 a praca sezonowa - NOWOŚĆ
 1. Zezwolenia na pracę
 • rodzaje zezwoleń
 • wniosek i załączniki do niego – WZORY
 • tryb postępowania
 • obowiązki informacyjne wobec urzędu
 • przedłużenie legalnej pracy po zakończeniu zezwolenia – NOWOŚĆ COVID-19
 1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • połączenie dwóch dokumentów;
 • szczególne zasady wnioskowania i procedury wydawania
 • na co zwrócić uwagę?
 • przedłużenie ważności ZPP a Covid-19 - NOWOŚĆ
 1. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie
 • odpowiedzialność karna za nielegalne powierzenie wykonywania pracy
 • pozostałe czyny zabronione
 • odpowiedzialność karna cudzoziemca
 • inne dolegliwości dla cudzoziemca związane z nielegalnym powierzeniem mu pracy
 1. Inne obowiązki związane z zatrudnieniem cudzoziemców – ZUS, podatki itp.

Prowadzący:

Piotr Malinowski - Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Doradca Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy. Wieloletni, doświadczony i ceniony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany dotyczące form zatrudniania cudzoziemców  . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>