Dziś jest: 20-06-2021, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Korekty listy płac i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

Termin szkolenia:
30 sierpień 2021 - godz. 9.00 - 14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na wybranych przykładach sposobów korygowanie list płac i dokumentacji rozliczeniowej w najczęściej występujących korektach wykonywanych przez pracowników działu płac. Ukazanie wpływu korekt list płac na rozliczenie z pracownikiem (zleceniobiorcą), wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto na szkoleniu zostaną omówione ostatnie zmiany w przepisach, nowe interpretacje, orzeczenia, wyroki sądowe. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień płacowych oraz osób, które chcą ugruntować posiadaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia oraz połączenie przepisów z ich interpretacjami i wyliczeniami na liście płac. Zajęcia mają charakter warsztatowy oparty na analizie różnych przypadków i przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego i ich zastosowania w praktyce.

Program szkolenia:

 1. Zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
  • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat.
  • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej.
  • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
  • Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
  • Niszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
  • Tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
  • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
 2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.
  • Część A akt osobowych – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
  • Część B akt osobowych – dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy.
  • Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.
  • Cześć D akt osobowych – dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej.
 3.  RODO – obowiązki pracodawcy w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych
  • Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
  • Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  • Pytania zakazane w procesie rekrutacji
  • Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
  • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
  • RODO – a ZFŚS
 4. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
  • Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
  • Przedwstępna umowa o pracę.
  • Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
  • Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
  • Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
  • Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 5.       Dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
  • Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie, informacja o warunkach zatrudnienia.
  • Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami wewnątrzzakładowymi.
  • Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich.
  • Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia.
  • Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
  • Dokumentacja pracownicza prowadzona poza aktami osobowymi.
 6. dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia
  • Formy rozwiązania stosunku pracy.
  • Świadectwo pracy i jego treść.
  • Sprostowanie świadectwa pracy
  • Informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji.
  • Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
  • Badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia.

Prowadzący
Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 15 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących korygowania listy płac i konsekwencji z tym związanych wobec ZUS i US. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>