Dziś jest: 20-06-2021, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

KFS 2021 - dofinansowanie do szkoleń

Ważna informacja dla pracodawców !!!

Informujemy, że w niektórych powiatach rozpoczęły się już nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń na rok 2021 z KFS - szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba Państwa firmy lub zakład pracy (w tabeli zamieszczonej poniżej znajdziecie Państwo linki przekierowujące bezpośrednio do poszczególnych PUP).

Dla firm i osób, które są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania szkoleń w zawodach deficytowych "samodzielnego księgowego", "pracowników ds. rachunkowości i księgowości" lub "specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji (szkolenia dla pracowników działu kadr i płac)przygotowaliśmy już stosowne programy szkoleń na podstawie których można wnioskować o dofinansowanie szkoleń, po uprzednim kontakcie z nami w sprawie przygotowania niezbędnych załączników z firmy szkoleniowej, które należy dołączyć do wniosku. - poniżej proponowane programy szkoleń. W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

Zawód deficytowy (woj.opolskie)samodzielny księgowy
Dotyczy powiatów : opolskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, oleskiego, strzeleckiego, brzeskiego)

 Zawód deficytowy (woj.opolskie)- pracownik ds. rachunkowości i księgowości
 Dotyczy powiatów : opolskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, oleskiego, strzeleckiego, kluczborskiego, prudnickiego, krapkowickiego

PDFBilans - Szkolenie wyjazdowe Zakopane 2021.pdf
PDFAkademia podatkowa 2021.pdf
PDFPodatki 2021 dla zaawansowanych.pdf
PDFWarsztaty podatkowe -VAT,CIT 2021.pdf
PDFWarsztaty podatkowe -VAT,CIT, PKPiR 2021.pdf
PDFRachunkowość od podstaw I i IIst. - kurs.pdf
PDFRachunkowość dla zaawansowanych IIIst. - kurs.pdf
PDFObsługa arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL - kurs nie tylko dla księgowych.pdf

Zawód deficytowy - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacją (szkolenia dla pracowników działu kadr i płac):
Dotyczy powiatów : opolskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego

PDFPrawo pracy i wynagrodzenia - Szkolenie wyjazdowe Zakopane 2021.pdf
PDFAkademia kadrowo-płacowa 2021.pdf
PDFKadry i płace dla zaawansowanych 2021.pdf
PDFKadry i płace od podstaw -kurs.pdf
PDFObsługa arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL - kurs nie tylko dla księgowych.pdf


Uwaga !  Procedura wnioskowania nie jest skomplikowana i jest uzależniona od wytycznych danego Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba firmy wnioskującej o wsparcie

Terminy naboru wniosków w poszczególnych powiatach styczeń/luty 2021 r.

l.p.

PUP

  rozpoczęcie

 zakończenie

 link przekierowujący na stronę PUP
(w przypadku ogłoszenia naboru
do dokumentów i warunków
które należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie)

 1.  

Brzeg

22.01.2021

5.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Głubczyce

8.02.2021

19.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

    Kędzierzyn
-Kożle

8.02.2021

11.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Kluczbork

24.02.2021

5.03.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Krapkowice

25.01.2021

5.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Namysłów

25.01.2021

5.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Nysa

15.02.2021

19.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Olesno

 11.01.2021

 29.01.2021

szczegółowe informacje

 1.  

Opole

   10.02.2021

   12.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Prudnik

8.02.2021

12.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Racibórz

8.02.2021

9.02.2021

- szczegółowe informacje

 1.  

Strzelce Opolskie

1.02.2021 12.02.2021

- szczegółowe informacje

Przy dofinansowaniu nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Mikro przedsiębiorcy (firmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób) ze środków KFS mogą otrzymać dofinansowanie w 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych firm (małych i średnich przedsiębiorców) 80% kosztów szkolenia. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń zarówno pracowników jak i pracodawców. Przypominamy, że pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, czy też zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Dla kogo środki?
O środki w ramach Funduszu może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełnić co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2021 r. :

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.