Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez
Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu
Wypełniając formularz wyrażają Państwo chęć wzięcia udziału w szkoleniu.
Dane do wystawienia faktury:
 tak  nie 


Lista uczestników szkolenia:
lp. imię i nazwisko stanowisko e-mail telefon
1.
2.
3.
4.
5.
ilość: 
Należność w kwocie (liczba uczestników * cena szkolenia brutto) przekażemy na Wasze konto w IDEA BANK nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002 po potwierdzeniu organizacji szkolenia, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania faktury

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu (warunki szkolenia zamieszczone pod każdą ofertą szkoleniową).

* pola wymagane